Kauno arkivyskupijos kurijos dignitorių insignijų kolekcija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kauno arkivyskupijos kurijos dignitorių insignijų kolekcija
Alternative Title:
Collection of dignitaries' insignia from the Kaunas Archdiocese Curis
Keywords:
LT
19 amžius; Kaišiadorys; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTKauno arkivyskupijos kurijai priklausanti Žemaičių vyskupijos ir Kauno arkivyskupijos dignitorių insignijų kolekcija – bene gausiausias tokio pobūdžio rinkinys Lietuvoje. Žemaičių vyskupijos istorinis tęstinumas ir susidariusi padėtis, kai Kauno arkivyskupija nuo 1926 m. iki pat nepriklausomybės atgavimo buvo svarbiausiu Lietuvos religiniu centru, lėmė tai, kad rinkinyje yra insignijų ir iš kitų – Seinų, Vilkaviškio ir Kaišiadorių – vyskupijų. Kauno arkivyskupijos kurijos kolekcijoje aptinkamos trys pagrindinės insignijos: 9 vyskupų kryžiai pektoralai, katedrų kapituliarų prelatų ir kanauninkų nešioti distinktoriai ir šių dignitorių mūvėti žiedai. Tik šešis kolekcijos kryžius galima vadinti pektoralais – insigniniais vyskupų kryžiais su relikvijomis; kiti trys – įvairiomis progomis vyskupams žymių Lietuvos asmenybių ar paties Romos popiežiaus dovanoti kryžiai. Seniausieji rinkinyje esantys distinktoriai pagaminti Rusijos imperijoje XIX a. IV ketv. Taip pat kolekcijoje yra kardinolo, vyskupų, prelatų ir kanauninkų žiedų. Pats seniausias kolekcijos žiedas priklausė Žemaičių vyskupui M. Valančiui (1850-1875). Kauno arkivyskupijos kolekcijos insignijas nešiojusių dvasininkų tapatybės nustatytos remiantis dedikaciniai įrašais, išlikusiomis nuotraukomis ir sakytine tradicija.Reikšminiai žodžiai: Auksakalystė; Insignijos; Dignitoriai; Kauno arkivyskupija; Pektoralas; Pektoralai; Distinktorius; Distinktoriai; Žiedas; Žiedai; Goldsmith's art; Insignies; Dignitors; The Kaunas archdiocese; Pectoral; Pectorals; Distinctorium; Distinctoriums; Ring; Rings.

ENThe collection of dignitaries’ insignia of Samogitian diocese and the Kaunas Archdiocese – most likely the richest collection of this kind – belongs to the Kaunas Archdiocesan Curia. A continuity of the Samogitia diocese and a particular situation, when the Kaunas Archdiocese since 1926 until the regaining of independence was the main religious centre in Lithuania, determined the presence in the collection of insignia from other dioceses, namely from Seinai, Vilkaviškis and Kaišiadorys. The collection of the Kaunas Archdiocese includes three main insignia; the bishop’s pectorals (9), the distinctoria worn by the prelates and canons of cathedrals’ chapters, and the rings of those dignitaries. Only six of the collection crosses can be traditionally called pectorals – bishop’s insignia crosses with relics; the rest three – gifts from eminent figures of Lithuania or the Roman Pope given to bishops on various occasions. The oldest distinctoria contained in the collection are made in the Russian Empire in the 4th quarter of the 19th c. The collection also contains the rings of cardinal, bishops, prelates and cannons. The oldest ring in the collection belonged to Bishop of Samogitia Motiejus Valančius (1850-1875). The identities of the ecclesiastics who wore insignia from the Kaunas Archdiocese collection were established on the basis of dedicatory inscriptions, surviving photographs and a verbal tradition.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9083
Updated:
2016-07-22 23:19:49
Metrics:
Views: 22
Export: