Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m
Alternative Title:
  • Visitatio decanatus Kaunensis ab episcopo Ignatio Iacobo Masalskis anno 1782 peracta
  • Wizytacja dekanatu Kowieńskiego z 1782 r. przez biskupa Ignacego Jakóba Massalskiego
Editors:
Jogėla, Vytautas, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2001.
Pages:
xvi, 943 p
Series:
Fontes historiae Lituaniae; t. 6
Notes:
Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTVilniaus vyskupijos dekanai, vykdydami vyskupo I. J. Masalskio nurodymą, 1782 m. atliko savo dekanatuose generalinę bažnyčių vizitaciją, užtrukusią iki 1783-1784 m. Surašyti parapinių bažnyčių vizitacijos aktai vėliau dekanatuose ir vyskupijos archyve buvo įrišti ir sudarė vyskupijos dekanatų parapinių bažnyčių vizitacijos aktų knygas. Čia skelbiamos dvi knygos; pirmoji – Kauno dekanato parapinių bažnyčių 1782 m. vizitacijos aktų knyga. Šiuo metu ji saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve. Knyga sudaryta iš 20 parapinių bažnyčių vizitacijos aktų. Visa knyga (išskyrus 141-146 lapus) rašyta vieno raštininko ranka, vietomis su Kauno dekano P.M. Pranckevičiaus trumpais teksto papildymais bei pataisymais ir vizitacijos aktų tvirtinamaisiais užrašais, rašytais jo paties ranka. Iš visų knygoje esančių vizitacijos aktų dekano pasirašyti tik šeši, o kiti – be parašų. Vizitacijos aktų tekstas rašytas lenkų kalba ir tik vieno kito dokumento nuorašas – lotynų kalba. Antroji skelbiama knyga, papildanti pirmąją, – Kauno dekanato parapijų aprašymas 1784 m. (parapijų aprašymų knygoms neretai taikomas ir „topografinių aprašymų“ pavadinimas). Ji saugoma to paties archyvo Senųjų aktų fonde (SA, Nr. 19247). Visas knygos tekstas rašytas vieno raštininko ranka, aiškia rašysena, lenkų kalba. Knygų tekstas skelbiamas visas. Rengiant publikaciją, remtasi feodalizmo laikotarpio istorijos šaltinių skelbimo instrukcija, atsižvelgta į tekstų leidybos praktiką Lietuvoje ir Lenkijoje.

ENIn implementing the order of Bishop I. J. Masalskis, deans of Vilnius Parish performed general visitations of churches in their deaneries in 1782, which lasted until 1783–1784. The acts of visitations of parishes were included into the archive of the parish thus compiling the books of acts of visitations of parish churches. The publication presents two books. The first book contains the acts of visitations of parish churches of the deanery of Kaunas in 1782. Currently, it is stored at the Lithuanian State Historical Archive. The book contains 20 acts of visitation of parish churches. The whole book (except for 141–146) pages is written by one clerk. Certain places contain short additions and corrections by Dean of Kaunas P.M. Pranckevičius. Only six visitation acts out of all visitation acts in the book are signed with the hand of the dean. Others are left with no signature. The text of visitation acts is written in Polish, and only one copy of one document is written in Latin. The second published book supplements the first book. It is the description of parishes of the Deanery of Kaunas of 1784 (books describing parishes are usually referred to as “topographic descriptions”). It is stored in the department of Old Archives of the above state archive. The whole text of the book is written by one clerk in Polish. The text of the books is provided without any contractions. When preparing the publication, the compiler used the instruction for publishing history sources of the feudal period and the publishing practice in Lithuania and Poland as the basis for his work.

ISBN:
9986592321
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40960
Updated:
2022-02-16 16:56:49
Metrics:
Views: 228    Downloads: 1
Export: