Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai
Alternative Title:
Lithuanian art and cultural heritage identity research
In the Book:
Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai / sudarytoja Gintarė Žukaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. P. 47-60
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LT„Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimų" klasteris įkurtas 2007 m., jį sudaro 10 mokslininkų, 6 doktorantai. Klasteryje plėtojami Lietuvos meno ir kultūros paveldo tyrimai. Mokslinė veikla derinama su paveldo objektų ekspertavimu ir animavimo projektais. Mokslininkų iniciatyva pradėtas leisti žurnalas „Meno istorija ir kritika" 2007 m. įrašytas į „MLA International Bibliography". Svariausių rezultatų (mokslinių straipsnių, kitų leidinių, surengtų konferencijų, viešų paskaitų) pasiekta sakralinio meno ir kitų Lietuvos dailės bei architektūros objektų tyrimais, taip pat plėtojant aktualias paveldo išsaugojimo, lokalinio tapatumo bei Lietuvos menotyros istoriografijos tematikas. Minėtos kryptys siejasi su naujausiomis Lietuvos mokslo tarybos patvirtintomis „Lituanistikos tyrimų plėtros strateginėmis gairėmis" iki 2020 m. Plačiai išsišakoję klasterio narių moksliniai interesai susivienija į lituanistinius tyrimus. Atliekami darbai artimiau supažindina su bendru Europos paveldu, o informacijos sklaida puoselėja visuomenės kultūrinę savimonę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klasteris; Kultūra; Kultūros paveldas; Lietuvos menas; Menas; Paveldas; Tapatumas; Art; Cluster; Cultural heritage; Culture; Heritage; Identity; Lithuanian art.

ENThe cluster "Lithuanian Art and Cultural Heritage Identity Researche" had been established in 2007. 10 scientists and 6 PhD students are involved in it. The studies of the Lithuanian art and cultural heritage are developed in the cluster. The scientific activity is combined together with the expertise of the heritage objects and the animation projects. The journal "Art History and Criticism" had started under the initiative of clusters scientists in 2007 and was included in to the "MLA International Bibliography". The strongest results (the research articles, the publications, the scientific conferences and the lectures for public), had been reached in the field of the studies of the Lithuanian sacred art and the history of art and architecture, as well as the development of the other current themes: the heritages preservation, the local identity and the researches of the history of the Lithuanian art and architecture. These mentioned themes relate to the latest approved "The Development and strategic guidelines till 2020 for the Researches of Lithuanistics", prepared by the Lithuanian Council of Science. The wide range of the cluster members' interests come in together to one branch of the scientific researches of "Lithuanistics". Such kind of the scientific work expands the knowledge about the common heritage of Europe and the dispersion of the information fosters the public's cultural consciousness. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45654
Updated:
2022-07-29 11:49:24
Metrics:
Views: 60
Export: