Lietuvos Seimo istorija : XX-XXI a. pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Seimo istorija: XX-XXI a. pradžia
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2009.
Pages:
558 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Naujųjų laikų Seimo ištakos — Didysis 1905 m. Vilniaus Seimas / Liudas Truska — Seimas Nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 metais — Steigiamasis Seimas (1920-1922) / Liudas Truska — I Seimas (1922-1923) / Mindaugas Tamošaitis — II Seimas (1923-1926) / Danutė Blažytė-Baužienė — III Seimas (1926-1927) / Mindaugas Tamošaitis — IV Seimas (1936-1940) / Liudas Truska — Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba 1940-1990 metais — Liaudies seimas / Liudas Truska — Aukščiausioji Taryba 1940-1985 metais / Liudas Truska — Aukščiausiosios Tarybos evoliucija iš fiktyvios valdžios į parlamentą 1985-1990 metais / Liudas Truska — Seimas atkurtoje Lietuvos Respublikoje 1990-2008 metais — Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas / Liudas Truska — Seimas 1992-1996 ir 1996-2000 metais / Danutė Blažytė-Baužienė — Seimas 2000-2004 ir 2004-2008 metais / Mindaugas Tamošaitis — Išvados — Literatūra ir šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė — Summary — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
20 amžius. 1900-1914; 20 amžius. 1918-1940; 20 amžius. 1990-1999; 19 amžius; Justas Paleckis; Vytautas Landsbergis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Judėjimai / Movements; Parlamentas. Seimas / Parliament; Teisės istorija / History of law.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje lietuvių tautiniam sąjūdžiui peraugant iš kultūrinio į politinį, tautinio atgimimo veikėjai iškėlė dvi fundamentalias idėjas - sukurti etninę Lietuvos valstybę ir sušaukti demokratiškai išrinktą Seimą kaip aukščiausią Lietuvos valstybės valdžios instituciją. 1905 m. gruodžio 4 ir 5 d. Vilniuje vykęs lietuvių suvažiavimas (Didysis Vilniaus Seimas) pagrįstai laikomas šiuolaikinio parlamentarizmo Lietuvoje užuomazga. Knygoje pristatoma Lietuvos Seimo istorija nuo 1905 m. gruodžio mėn. 4-5 d. Vilniuje posėdžiavusio vadinamojo Didžiojo Vilniaus Seimo iki 2004-2008 m. Seimo kadencijos pabaigos. Tai pirmas istorikų mėginimas moderniųjų laikų Lietuvos Seimo istoriją apžvelgti nuosekliai. Tyrimas apima daugiau kaip šimto metų Lietuvos istorijos laikotarpį. Archyvinėmis nuotraukomis iliustruotoje knygoje daug dėmesio skiriama moderniųjų laikų lietuviškojo parlamentarizmo ištakoms, Lietuvos valstybingumo pamatus padėjusiam Steigiamajam Seimui (1920-1922), bendrais bruožais pristatomi I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927) Seimai, aiškinama "smetoninio“ Seimo (1934-1940) specifika, aptariama Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos vieta okupacinės valdžios struktūroje. Atskleidžiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aplinkybes, valstybingumo įtvirtinimą, plačiau apibūdinama Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo (1990-1992) veikla, bendrais bruožais pristatomi Seimai, kurie dirbo 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004 ir 2004-2008 metais.Reikšminiai žodžiai: Seimas; Parlamentas; Lietuvos politinės partijos; Rinkimai; Didysis Vilniaus Seimas; Lietuvos Aukščiausioji Taryba; Sąjūdis; Seimas; Parliament; Lithuanian political parties; Elections; Great Seimas of Vilnius; Steigiamasis Seimas; Supreme Council of Lithuania; Sąjūdis; Lietuvos SSR Aukščiausioji taryba; Lietuvos Liaudies Seimas; Lietuvos respublikos Aukščiausioji taryba; Antanas Smetona; Justas Paleckis; Vytautas landsbergis; Algirdas Mykolas Brazauskas; The Great Seimas of Vilnius; Constituent Assembly; Suppreme Soviet of the Lithuanian SSR; People's Seimas; Supreme Council of the Republic of Lithuania; Antanas Smetona; Justas Paleckis; Vytautas Landsbergis; Algirdas Brazauskas.

ENThe History of the Seimas of Lithuania is the first attempt by historians to provide an overview of the history of Lithuania's national legislative assembly in the modern era. The topic of this research covers a period of more than one hundred years of Lithuanian history. It begins with the events of 4 to 5 December 1905 - the first session of the Great Seimas of Vilnius - and concludes in the autumn of 2008 with the end of the term of the 2004-2008 Seimas of the Republic of Lithuania. This publication consists of a preface and four long chapters: I. The Beginnings of the Seimas in the New Era; II. The Seimas in Independent Lithuania (1918-1940); III. The Supreme Soviet of the Lithuanian SSR (1940-1990); and, IV. The Seimas in the Re-Established Republic of Lithuania (1990-2008). Each main chapter consists of three sub-sections: I. Elections to the Seimas; II. The Composition of the Seimas; and, III. The Proceedings of the Seimas. The book concludes with a list of illustrations, a glossary of personal names, and an English summary.

ISBN:
9789955233220
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22131
Updated:
2020-12-07 22:10:29
Metrics:
Views: 175    Downloads: 29
Export: