Lietuvos istorija. T. 12, d. 1, Sąjūdis: nuo "Persitvarkymo" iki Kovo 11-osios

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorija. T. 12, d. 1, Sąjūdis: nuo "Persitvarkymo" iki Kovo 11-osios
Alternative Title:
History of Lithuania. Vol. 12, p. 1
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2008.
Pages:
579 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadinės pastabos — Demokratizacijos pradžia Lietuvoje — Sąjūdžio gimimas — Pirmieji Sąjūdžio žingsniai: Kova už būvį; Sąjūdžio vieta politiniame gyvenime; XIX partinės konferencijos panaudojimas Sąjūdžio propagandoje; Valstybingumo klausimai; Sąjūdis „provincijoje“; Centro parama — Ties Rubikonu: Pasikeitusi Lietuva; Ko nepasakė Aleksandras Jakovlevas?; Kelti ar nekelti protokolų klausimą?; Nacionalinės konsolidacijos link; Ką galėjo reikšti paslapties atskleidimas?; Rugpjūčio 23 d. mitingas Vingio parke; Susidūrimas Katedros aikštėje; Rugpjūčio 23-iosios minėjimo atgarsiai už Lietuvos ribų — Sąjūdžio ir valdžios bendradarbiavimas (dvivaldystė): Konstitucijos klausimas; Ekonominio savarankiškumo idėja; Ekologijos klausimai; Politinių kalinių ir tremtinių klausimas; Sąjūdžio ir valdžios bendradarbiavimo specifika; Susitikimas su Eduardu Eismuntu; Atominės elektrinės problema — 1988 m. krizė rugsėjo-spalio mėnesiais — Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas — Susidūrimas dėl konstitucinių pataisų: Šalčio dvelksmas iš Sąjungos centro - SSRS Konstitucijos pataisų projektas; Jedinstvo įsikūrimas; Reakcija prieš SSRS Konstitucijos projektą; Nikolajaus Sliunkovo vizitas; Lapkričio krizė; Centro noras būti stipriam; Žvilgsnis į Politbiuro „virtuvę“; Kalėdinis susikaupimas — Pirmieji beveik demokratiniai rinkimai: Rinkiminės kampanijos pradžia; Europos Parlamento delegacijos vizitas; Vasario 16-oji 1989 metais; „Juodasis“ LKP CK plenumas; Kam buvo naudingas LKP CK „juodasis“ plenumas?; Rinkiminės kampanijos finišo tiesioji; Rinkimų rezultatai; Porinkiminiai džiaugsmai, tragedijos, reorganizacijos; Keletas bendrų pastebėjimų apie 1989 m. pavasarį — Lietuva Liaudies deputatų suvažiavime —Strateginių sprendimų laikotarpis: Suvažiavimo padariniai; Algirdo Brazausko iniciatyvos - reikšmingo apsisprendimo preliudija; LKP posūkis į tautinį komunizmą; Sąjūdžio atsakas į LKP iššūkį; Kodėl užstrigo Michailo Gorbačiovo „bendrų namų“ idėja; Gotlando komunikatas — Baltijos kelias — Sąjūdis ir LKP tolsta vienas nuo kito — Kovos arena tampa Aukščiausioji Taryba — Politinės transformacijos 1989 m. rudenį — Centro mėšlungis: Politbiuras svarsto LKP CK biurą; Naujo LTSR klausimo sprendimo kontūrai; Ekonominio savarankiškumo įstatymas; Susitarimai Maltoje; Vadimas Medvedevas iš Centro atgabena du dokumentus; Michailo Gorbačiovo viešas perspėjimas Algirdui Brazauskui; Antrojo LD suvažiavimo pradžia — LKP „persilaužimų“ suvažiavimas — Reakcijos į XX suvažiavimą: Michailas Gorbačiovas: „Tai smūgis į širdį“; Molotovo-Ribbentropo slaptų protokolų pasmerkimas; SSKP CK „kalėdinis“ plenumas svarsto LKP; Užsienio spaudos reakcijos; Sąjūdžio reakcija į XX suvažiavimą — Michailo Gorbačiovo vizitas į Lietuvą: Pasiruošimas vizitui; Pirmasis SSKP CK desantas; Michailas Gorbačiovas: „Kas lietuvius taip pakeitė?“; Vizito išdava: „Lietuvos padėtis... ne Karibų krizė“ — Rinkimų programos — Paskutiniosios LTSR AT sesijos — Rinkimai Lietuvoje 1990 m. — Kovo 11-osios išvakarės — Priedai — Archyvai — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Judėjimai / Movements.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė šio tomo tema – lietuvių tautos politinis atgimimas ir jos kova dėl Lietuvos valstybės atkūrimo. Tomas apima laikotarpį nuo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimo iki 1990 m. kovo 11 d., kuomet buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Apžvelgiama itin plati to meto Lietuvos ir SSRS politinių įvykių panorama, prieš šiandieninio skaitytojo akis atsiskleidžia visa to meto įvykių chronologija bei priežastys, autoritetingų figūrų pozicijos ir veiksmai, lemtingi Sąjūdžio laimėjimai ir sunkumai. Bene pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje užsibrėžtas uždavinys istoriškai nagrinėti palyginti neseną reiškinį – drąsus ir rizikingas autorių užmojis. „Sąjūdis: nuo ‚Persitvarkymo‘ iki Kovo 11-osios“ pasitelkiama medžiaga iš daugybės sąjūdiečių ir to meto įvykių liudininkų autoriams duotų ir dar niekur nepublikuotų interviu, Lietuvos ir SSRS spaudos straipsnių, archyvuose saugomų dokumentų. Sąjūdžio istorija gausiai iliustruota svarbiausias to meto akimirkas užfiksavusiomis fotografijomis, papildyta svarbių to meto nutarimų bei dokumentų projektų faksimilėmis.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Sąjūdis; Istorija.

ENThe main topic of this volume is the political revival of the Lithuanian nation and its struggle for the restoration of the state of Lithuania. The volume covers the period from the formation of the Initiative Group of the Lithuanian Reform Movement Sąjudis on 11 March 1990, when the Act of Independence of Lithuania was declared. It also reviews a rather wide panorama of the then political events of Lithuania and the USSR by revealing the whole chronology and causes of the then events, opinions and actions of authorities, and the vital victories and difficulties of the movement. It is the first attempt in the historiography of Lithuania to historically analyse a relatively recent phenomenon – a brave and risky aspiration of the authors. The book “Sąjudis: nuo ‚Persitvarkymo‘ iki Kovo 11-osios” [Sąjudis: from the Reorganisation to the 11th of March] uses the material from a number interviews of the movement members and witnesses to the then events, which have never been published before, as well as Lithuanian and USSR press articles and documents kept in archives. The history of Sąjudis is illustrated with a vast number of photos depicting the then events and facsimiles of the then resolutions and draft documents.

ISBN:
9789955231646 (12 tomas, 1 dalis); 9955584912 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14102
Updated:
2022-01-13 18:32:17
Metrics:
Views: 148    Downloads: 2
Export: