Tarp istorinės ir etnografinės Lietuvos: ar buvo bandyta ieškoti Lietuvos autonomijos formulės 1905 metais?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp istorinės ir etnografinės Lietuvos: ar buvo bandyta ieškoti Lietuvos autonomijos formulės 1905 metais?
Alternative Title:
Between historical and ethnographic Lithuania: were attempts made to look for a formula of autonomous Lithuania in 1905?
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2005, Nr. 5, p. 48-64
Keywords:
LT
Suomija (Finland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Etnografija / Ethnography; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje toliau plėtojama Lietuvos istoriografijos, nagrinėjančios Lietuvos politinę istoriją, aktuali problema – kaip ir kada susiformavo Lietuvos modernaus valstybingumo koncepcija. Atlikto tyrimo pagrindu konstatuojama, kad: Demokratinės orientacijos lietuvių politiniai veikėjai dar iki Didžiojo Vilniaus Seimo (1905 12 04-05) 1904-1905 m. siekdami aktualizuoti “Lietuvos autonomijos” klausimą to meto Rusijos liberalinių politinių jėgų aplinkoje bandė derinti jų suformuotą etnografinės Lietuvos politinio savarankiškumo koncepciją su demokratiškai nusiteikusių Lietuvos lenkų, Vilniaus baltarusių ir žydų veikėjų ginamu Istorinės Lietuvos projektu. Taip jie norėjo užkirsti kelią galimiems kitiems Lietuvos autonomijos projektų teikimams, kurie būtų kėlę pavojų, kad apskritai toks klausimas, šalia Lenkijos ir Suomijos autonomijų, būtų pripažintas kaip viena iš Rusijos politinio gyvenimo realių problemų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybingumas; Autonomija; Etnografinė Lietuvos autonomija; Istorinės Lietuvos autonomija; Lietuvių suvažiavimas Vilniuje; Statehood of Lithuania; Autonomy; Autonomy of ethnographic Lithuania; Autonomy of historical Lithuania; The Lithuanian Congress of Vilnius.

ENThe article further develops the relevant problem of historiography of Lithuania, which investigates the political history of Lithuania – how and when the conception of Lithuania’s modern statehood was formulated. On the basis of the investigations carried out the following is stated: Lithuanian political figures of democratic orientation, in 1904-1905, seeking to actualise the issue of “Lithuania’s autonomy” prior to the Great Seimas of Vilnius (04-05 December 1905) in the environment of liberal political forces of Russia, tried to co-ordinate the conception of Lithuania’s political independence with the project of Historical Lithuania defended by democratically disposed Lithuania’s Poles, Vilnius Belarusians and Jewish activists. In this way they wanted to block the way to possible submissions of other projects of Lithuania’s autonomy, which would have posed a threat that on the whole such an issue, alongside autonomies of Poland and Finland, should be recognised as one of real problems of Russia’s political life.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5837
Updated:
2021-03-22 09:07:19
Metrics:
Views: 32    Downloads: 9
Export: