Lietuvių moterų judėjimas XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pirmojoje pusėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių moterų judėjimas XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pirmojoje pusėje
Alternative Title:
Lithuanian women movement from the end of the 19th to the middle of the 20th century
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006.
Pages:
290 p., [8] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Moterų judėjimai Rusijos imperijos europinėje dalyje iki XX amžiaus pradžios — Gretimų tautų moterų judėjimai — Neorganizuotas moterų judėjimas Lietuvoje — Moterų judėjimo centrų susidarymas Vilniuje ir Kaune — Bendros lietuvių moterų veiklos pradžia — Lietuvos moterų organizacinė ir visuomeninė bei politinė veikla 1905 metais — Pirmieji lietuvių moterų pasitarimai Šiauliuose ir Vilniuje — 1905-ųjų rugsėjis - Lietuvos moterų susivienijimo įkūrimas — Moterys 1905 metų įvykiuose — Didysis Vilniaus Seimas — Lietuvių moterų judėjimo iniciatyvos 1906-1907 metais — I moterų suvažiavimas — 1908 metai - moterų judėjimo skilimas — Moterų judėjimo bruožai 1908-1918 — Moterų organizacijų veikla 1908-1914 metais — Moterų veikla Pirmojo pasaulinio karo metu — Politiniai ir visuomeniniai Lietuvos moterų judėjimo aspektai 1918 metais — Visuomeninė moterų veikla 1919 metais — Moterys parlamentinės Lietuvos politiniame ir visuomeniniame gyvenime — Moterys Steigiamajame Seime — Rinkimų kampanija — Moterų veikla Steigiamajame Seime — Moterų judėjimų vaidmuo ginant valstybę — Svarbiausi moterų judėjimo uždaviniai I ir II seimuose — Partijų požiūris į lyčių lygiateisiškumo principą rinkimų kampanijos metu — Moterų veikla I ir II seimuose — III Seimas - moterų politinės veiklos apogėjus — Partijų rinkimų agitacija: moterų vilionės pažadais ir gąsdinimais — III Seimo parlamentarės. Maksimali programa: moteris - valstybės prezidentė — Moterų dalyvavimas savivaldybių tarybose 1918-1926 metais — Moterų draugijos 1920-1926 metais — Lietuvių moterų judėjimai Klaipėdos ir Vilniaus kraštuose — Profesinių sąjungų ir moterų judėjimų sąveika — Lietuvos moterys tarptautinėje arenoje — Moterų organizacijos ir jų veikla autoritarinio režimo metais —Moterų judėjimo galimybės po 1926 metų perversmo — Lietuvos moterų taryba — Moterų judėjimo pastangos ketvirtajame dešimtmetyje dalyvauti šalies politinėje veikloje — Moterų veikla savivaldybėse — Moterų galimybės dalyvauti IV Seimo rinkimuose — II moterų suvažiavimas — Moterų organizacijų veikla 1938-1940 metais — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Summary — Priedai — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Baltarusija (Belarus); Suomija (Finland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Politinės teisės / Political rights.
Summary / Abstract:

LTNaudojant lyginamąjį, analizės istorijos metodus, monografijoje apžvelgtos moterų judėjimų ištakos ir raida aplinkiniuose kraštuose (Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Rusijoje ir Baltarusijoje). Tai leido nustatyti bendraeuropinius ir tuo pat metu išskirti lokalius lietuvių moterų judėjimo bruožus. Darbe lietuvių moterų judėjimas suskirstytas į keturis etapus: 1) ankstyvasis judėjimas (XIX a. antroji pusė–1905 m.); 2) moterų įpilietinimo (1905–1919 metai); 3) moterų politinių teisių realizavimo bei 4) moterų politinių teisių apribojimo etapai. Monografijoje išsiskiriamos lietuvių moterų judėjimo ideologinės srovės, aptariama jų tarpusavio bendradarbiavimo ir konkuravimo problema. Dar viena problema – politinių teisių suteikimas moterims. Pasiremiant archyviniais šaltiniais, darbe įrodyta, kad politinės teisės lietuvėms buvo suteiktos dviem etapais: dalinės – 1918 m. gruodžio mėn. kai galėjo būti renkamos tik į savivaldą, o visiškos 1919 m. lapkričio mėn. Išlikusi epistoliarinė medžiaga liudija, kad praktikoje realizuoti politines teises moterims sekėsi kur kas sunkiau. Tam įtakos turėjo konservatyvus visuomenės požiūris bei politinių partijų sukurta rinkimų į seimus ir savivaldybių tarybas sistema. Dažnai rinkimų kampanijose kandidatų sąrašuose moterys buvo įrašomos antrajame dešimtuke. Tai vaizdžiai iliustruoja parengtos rinkimų kampanijų diagramos. [Iš leidinio]

ENUsing the comparative and analytic methods in history, the monograph gives an overview of the outset and development of women’s movements in surrounding regions (Poland, Latvia, Estonia, Finland, Russia and Belarus). This has allowed establishing general European and also local features of the Lithuanian women’s movement. In the paper the Lithuanian women’s movement is divided into four stages: 1) early movement (second half of the 19th century-1905); 2) women acquiring civic rights (1905-1919); 3) realisation of women’s political rights and 4) restriction of women’s political rights. The monograph highlights ideological trends in the Lithuanian women’s movement and discusses the problem of their mutual cooperation and competition. Another problem is granting of political rights to women. Based on archives, the paper proves that political rights were granted to Lithuanian women in two stages: partial rights – in December 1918 when they could only be elected to municipal bodies and full rights – in November 1919. The preserved epistolary materials witness that in practice women faced many more difficulties in realising their political rights. This was determined by conservative views of the public and the system of elections of political parties to parliaments and municipal councils. Often women were in the second ten in lists of election candidates. This is vividly illustrated in diagrams of election campaigns.

ISBN:
998619895X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2909
Updated:
2020-12-03 20:26:27
Metrics:
Views: 356
Export: