Politinės "kairės" laimėjimas ir jo padariniai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinės "kairės" laimėjimas ir jo padariniai Lietuvoje
Alternative Title:
Triumph and Failure of political "Left" in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 9, p. 81-90
Keywords:
LT
Ekskomunistai; Pokomunistinė transformacija.
EN
Excommunists; Political Left; Political Right; Post-communist transition; Power and citizens.
Summary / Abstract:

LTKomunistinės sistemos griūtis ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo glaudžiai susiję, nors ir nevienareikšmiai politiniai procesai. Pokomunistinė transformacija 1992 – 1996 m. į valdžios olimpą gražino buvusius komunistus, pasivadinusius LDDP. Kontroliuodami Seimą ir Vyriausybę, jie įgyvendino atitinkamą reformų strategiją, tačiau neadekvačiai ją derino su bendraisiais visuomenės ir diferencijuotais atskirų socialinių sluoksnių interesais. Dėl to viešojoje politikoje išryškėjo neigiamos tendencijos, kurios atvedė prie logiškų ir neišvengiamų valdančiojo elito permainų. Politinės „kairės“ ir „dešinės“ jėgų amplitudė to meto Lietuvoje buvo ypač ryški, todėl jos tyrimai gali atverti naujų įžvalgų, bent iš dalies koreguojančių įprastus požiūrius. Straipsnio autoriai mėgina apibrėžti šių procesų pobūdį, aiškinti LDDP laikino laimėjimo (1992) bei pralaimėjimo Seimo rinkimuose (1996) priežastis ir padarinius. Pagrindinės sąvokos: valdžia ir piliečiai, pokomunistinė transformacija, politinė „kairė“, politinė „dešinė“, ekskomunistai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valdžia ir piliečiai; Pokomunistinė transformacija; Politinė kairė; Politinė dešinė; Ekskomunistai; Power and citizens; Post-communist transition; Political Left; Political Right; Excommunists.

ENThe downfall of the communist system and the re-establishment of the independence of Lithuania were closely related though ambiguous political processes. Post-communist transformation that took place between 1992 and 1996 brought back the former communists to the Olympus of power who called themselves the LDDP. When exerting control over the Seimas and the Government, they implemented a relevant strategy of reforms, however, they co-ordinated it inadequately with general interests of society and differentiated separate social strata. Due to that, negative tendencies, which led to logical and unavoidable changes in the ruling elite revealed themselves. The amplitude of the political “left” and “right” in Lithuania of that time was especially obvious therefore investigations can open new insights, which at least in part correct customary attitudes. The authors of the article try to define the nature of these processes, to explain the causes and outcomes of the temporary victory (1992) and loss of the LDDP in the elections to the Seimas (1996). Key words: the authorities and citizens, post-communist transformation, political “left”, political “right”, and former communists.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Lietuvos Seimo istorija : XX-XXI a. pradžia / Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 558 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1209
Updated:
2018-12-20 23:00:53
Metrics:
Views: 46    Downloads: 3
Export: