Jonas Vailokaitis : gyvenimo ir veiklos bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Vailokaitis: gyvenimo ir veiklos bruožai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011.
Pages:
127 p
Series:
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo; 10
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Užmaršties dulkėmis padengta vaikystė ir jaunystė — Veiklos patirtys Marijampolėje ir Kaune — Siekiant Lietuvos laisvės — Su Ūkininkų sąjunga į Steigiamąjį Seimą — Nepriklausomybės ekonominius pamatus klojant — Diplomatijos verpetuose — Vailokaičių pjudymai — Asmenybės bruožai — Netekus Tėvynės — Svarbiausios gyvenimo datos — Bibliografija — Muziejaus archyvas.
Keywords:
LT
20 amžius; Jonas Vailokaitis; Juozas Vailokaitis; Motiejus Vailokaitis; Viktoras Vailokaitis; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Finansų įstaigos. Bankai / Financial institutions. Banks.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje daugėja leidinių, kuriuose paminimas Nepriklausomybės akto signataras Jonas Vailokaitis, jo nuveikti darbai. Deja, gausėja ir pačių neįtikėtiniausių biografijos klaidų. Iki šiol istoriografijoje faktiškai eksploatuojama „Lietuvių enciklopedijos“ skelbta kukli informacija apie Joną Vailokaitį. Jonas Vailokaitis gimė 1886 metų birželio 25 dieną pasiturinčių ūkininkų daugiavaikėje šeimoje. 1908 metais baigė studijas Peterburgo prekybos ir pramonės institute. 1919 metais kartu su Aleksandru Stulginskiu ir kitais įsteigė Lietuvos ūkio banką, dirbo jo valdybos pirmininku. 1920 metais kaip Lietuvos ūkininkų sąjungos narys buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą. Įkūrė ir valdė bendroves „Palemonas“ ir „Maistas“. Dalyvavo diplomatinėje veikloje, buvo filantropas. Mirė 1944 metų gruodžio 16 dieną. Buvo palaidotas Blankenburgo kapinėse Vokietijoje. 2007 metais perlaidotas Paštuvos kapinėse šalia brolio kunigo Juozo Vailokaičio. Apybraižos autorius, deja, neturėjo galimybių susipažinti su kitų valstybių archyvuose galbūt saugoma Nepriklausomybės akto signataro biografine medžiaga. Apybraižoje siekta kiek įmanoma surankioti visas žinias, biografijos skeveldras ir jas sujungti pasakojimu apie Jonui ir Juozui Vailokaičiams priklausiusio Ūkio banko, įmonių veiklą. Neretai tenkintasi analogijomis, prielaidomis, galinčiomis rodyti būsimų tyrimų kryptis. Rašant vadovautasi nekaltumo prezumpcija, siekta iškelti brolių Vailokaičių darbų svarbą, dvasios kilnumą, apginti nuo nepelnytų kaltinimų.Reikšminiai žodžiai: Antanas Vailokaitis; Jonas Vailokaitis; Juozas Vailokaitis; Lietuvos Taryba; Motiejus Vailokaitis; Pirmoji Lietuvos Respublika; Pranas Vailokaitis; Viktoras Vailokaitis; Ūkio bankas; Antanas Vailokaitis; Economy bank; Jonas Vailokaitis; Juozas Vailokaitis; Lithuania; Lithuanian Council; Motiejus Vailokaitis; Pranas Vailokaitis; The First Republic of Lithuania; Viktoras Vailokaitis.

ENMore publications appear in Lithuania, dedicated to Jonas Vailokaitis, signatory of the Act of Independence and his works. Sadly, there appear some most unexpected errors in biography. So far, the historiography actually uses the short information on Jonas Vailokaitis as published in the Lithuanian Encyclopaedia. Jonas Vailokaitis was born on 25 June 1886, to a large well-off farmer family. In 1908 he completed studies at the Institute of Commerce and Industry of St. Petersburg. In 1919, together with Aleksandras Stulginskis and some other individuals he established the Ūkio Bankas and acted as his board chairman. In 1920 in the capacity of a member of the Lithuanian Farmers’ Union he was elected to the Founding Parliament. He also established and managed Palemonas and Maistas companies. He was involved in diplomatic and philanthropic activity. He deceased on 16 December 1944 and was buried in Blankenburg cemetery in Germany. In 2007 he was reburied in Paštuva cemetery, close to Juozas Vailokaitis, his brother and priest. The author of the essay has unfortunately had no access to the archives of foreign countries concerning biography of the signatory of the Act of Independence. The essayist seeks to collect all information, pieces of biography and combine the same in a story on activities of the Ūkio Bankas and related companies, owned by Jonas and Juozas Vailokaitis. Frequently, analogies and assumptions are relied on for future studies. The publication is based on presumption of innocence, demonstrating importance of works and greatness of spirit of Vailokaitis brothers, protecting them from unmerited accusations.

ISBN:
9786098039146
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31606
Updated:
2021-02-11 21:29:36
Metrics:
Views: 72
Export: