Partijų programos ir vertybės 2004 m. Seimo rinkimuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Partijų programos ir vertybės 2004 m. Seimo rinkimuose
Alternative Title:
Party programmes and values in the 2004 parliamentary elections
In the Book:
Keywords:
LT
21 amžius; Politinės partijos / Political parties; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – politinių partijų programos ir vertybės 2004 m. Seimo rinkimuose. Straipsnyje keliamas klausimas, kokia vieta tenka partijų programoms šiandienos rinkimuose, rinkimų kampanijose bei demokratinėje sistemoje. Tyrinėjama, ar ir kuo rinkimų programos yra svarbios Lietuvos politinėms partijoms. Aptariama analitinė politinių partijų programų reikšmė, detaliai nagrinėjamos rinkimų programų analizės prieigos bei metodologinės alternatyvos. Straipsnyje pristatomi kiekybinės ir kokybinės 2004 m. Seimo rinkimų programų turinio analizės rezultatai, nurodomi Lietuvos partijų ideologinių pozicijų poslinkiai 2000-2004 m. pagal Laver-Garry ekonominės kairės/dešinės ir socialinio liberalizmo/konservatizmo modelį.Reikšminiai žodžiai: Rinkimai; Partijų programos; Rinkimų kampanija; Lietuvos partijos ir jų programos; Seimo rinkimai.

ENThe subject of the study is the programmes and values of political parties in the parliamentary elections of 2004. The article addresses the question of the place party programmes have in today’s elections, campaigns and democratic system. It analyses the importance of electoral programmes to Lithuanian political parties, discusses the analytical significance of political party programmes, thoroughly scrutinises approaches and methodological alternatives of electoral campaign analysis. The article introduces the results of the quantitative and qualitative analysis of the contents of the electoral programmes in the 2004 elections, indicates the changes in the ideological positions of Lithuanian parties in 2000-2004 under the Laver-Garry model of economical left/right and social liberalism/conservatism.

ISBN:
9955032782
Related Publications:
  • Ideologija ir partinė veikla : Lietuvos partijų lyderių požiūris / Eglė Butkevičienė, Eglė Vaidelytė, Giedrius Žvaliauskas. Politologija. 2009, Nr. 2 (54), p. 33-58.
  • Lietuvos Seimo istorija : XX-XXI a. pradžia / Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 558 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3208
Updated:
2020-07-28 12:07:08
Metrics:
Views: 51
Export: