1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo užkulisiai : žydų tautinė mažuma ir jų teisių užtikrinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo užkulisiai: žydų tautinė mažuma ir jų teisių užtikrinimas
In the Book:
Mūsų konstitucionalizmo raida / sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius: Valstybės žinios, 2003. P. 110-115
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1922 m. konstitucija; 1922 metų Konstitucija; Konstitucija; Konstitucinė teisė; Lietuvos Konstitucija; Lietuvos Respublika; Lietuvos žydai; Steigiamasis Seimas; Tautinės mažumos; Žydai; Žydų frakcija; 1922 Constitution; Constituent Assembly of Lithuania; Constitution; Constitution of 1922; Constitution of Lithuania; Constitutional right; Ethnic minorities; Jewish fraction; Jews; Lithuanian Constitution of 1922; Lithuanian Republic; Rhe Republic of Lithuania.
Keywords:
LT
1922 m. konstitucija; 1922 metų Konstitucija; 20 amžius; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Konstitucija / Constitution; Konstitucinė teisė / Constitutional law; Lietuvos Konstitucija; Lietuvos Respublika; 20 amžius. 1918-1940; Žydai / Jews; Žydų frakcija.
EN
1922 Constitution; Constituent Assembly of Lithuania; Constitution of 1922; Constitution of Lithuania; Constitution; Constitutional right; Jewish fraction; Lithuanian Constitution of 1922; Lithuanian Republic; Rhe Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami 1922 m. rugpjūčio 1 d. LR Konstitucijos rengimo užkulisiai ir svarstomas tautinių mažumų teisių užtikrinimo klausimas. Konstitucija buvo svarstoma parlamente, kuriame iš 112 delegatų 10 atstovų priklausė tautinėms mažumoms, - tai sudarė beveik 9 proc. visų parlamentarų. Iš pastarųjų 7 buvo žydai, 2 lenkai ir 1 vokietis. lš visų šių tautinių mažumų tik žydai turėjo savo atstovą ir tik Žydų frakcijos nariai tiesiogiai dalyvavo Konstitucijos projekto svarstymuose. Lenkų ir vokiečio atstovų vaidmuo galėtų būti įvardijamas kaip pasyvaus dalyvavimo, kuris pasireiškė tik vykstant bendriems balsavimams. Konstitucijos komisijoje dalyvavo Žydų frakcijos atstovas Naftalis Fridmanas. Svarstant kalbos vartojimo klausimą skirtingose valstybės veiklos sirtyse žydų atstovai nuomonės nepateikė. Tiktai dešimtoji dalis visų Žydų frakcijos narių pasisakymų tiesiogiai buvo susiję su Tautinių mažumų teisių skyriaus paragrafais. Pagrindinė Žydų frakcijos užduotis Konstitucijos svarstymuose buvo siekis užtikrinti tautinių mažumų teises, kurios turėjo tapti kultūrinės ir politinės autonomijos garantu. Tautinių mažumų teisės buvo įtalpintos į 2 Konstitucijos paragrafus, kurių turinys teisiškai nepagrindė tuo metu Lietuvoje egzistavusių tautinių mažumų politinės ir kultūrinės autonomijų nuostatų. Šių autonomijų nuostatos, kurios buvo užtikrintos Paryžiaus Taikos konferencijoje paskelbtoje deklaracijoje, atsispindėjo Konstitucijos projekte, tačiau nebuvo įtrauktos į galutinę jos redakciją. Nepaisant to, galutinę Konstitucijos redakciją Žydų frakcija vertino palankiai.

ISBN:
9986181100
Related Publications:
Lietuvos Seimo istorija : XX-XXI a. pradžia / Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 558 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48727
Updated:
2017-07-11 11:28:30
Metrics:
Views: 12
Export: