Socialinė katalikybė tarpukario Lietuvoje : jaunosios kartos lietuvių intelektualų katalikų įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė katalikybė tarpukario Lietuvoje: jaunosios kartos lietuvių intelektualų katalikų įžvalgos
Alternative Title:
Social catholicism in Lithuania in the period between two world wars
Publication Data:
Vilnius : UAB "Eikoma", 2001.
Pages:
389 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Katalikų socialinės minties sklaida tarpukario Lietuvoje: Katalikų socialinės minties raiškos sąlygos ir aplinkybės krikščionių demokratų valdymo laikotarpiu (1920-1926); Katalikų socialinės minties raiškos sąlygos ir aplinkybės tautininkų valdymo laikotarpiu (1927-1940) — Jaunosios kartos intelektualų katalikų socialiniai siekiai tarpukario Lietuvoje: Socialinė katalikybė tarpukaryje Vakarų Europoje; Jaunosios kartos intelektualų katalikų socialinės ir politinės įžvalgos tarpukario Lietuvoje; Socialinės politinės koncepcijos metodologinės nuostatos — Katalikybės ir Katalikų Bažnyčios socialinio vaidmens samprata: Bažnyčios socialinės ir pastoracinės veiklos suformalėjimas; Katalikybės ir Katalikų Bažnyčios socialinių pozicijų visuomenėje stiprinimo įžvalgos; Katalikų Bažnyčios vadovybės reakcija į jaunųjų intelektualų kritiką — Socialinių ir ekonominių sistemų vertinimas: Požiūris į kapitalizmą; Socializmo vertinimas — Požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą: Požiūrio į fašizmą ir nacionalsocializmą raiškos socialinės politinės, ekonominės ir psichologinės aplinkybės; Rasizmo teorijos vertinimas; Fašizmo socialinės ekonominės politikos vertinimas — „Naujojo humanizmo“ visuomenės socialinės ir politinės organizacijos modelis: „Naujojo humanizmo“ visuomenė ir jos sukūrimo principai; „Naujojo humanizmo“ visuomenės politinė organizacija — Baigiamosios išvados — Šaltiniai ir literatūra — Social Catholicism in Lithuania in the Period Between Two World Wars (Summary) — Der Sozialkatholizismus in Litauen in der Zwischenkriegszeit (Zusammenfassung) — Aktyvesnių jaunosios kartos intelektualų katalikų trumpos biografijos — Asmenvardžių rodyklė — Dalykinė rodyklė.
Keywords:
LT
Politinės partijos / Political parties; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Tarpukaris; Katalikų Bažnyčia; Katalikybė; Visuomenė; Tautininkai; Intelektualai; Nacionalsocializmas; Naujasis humanizmas; Interwar period; Lithuania; Catholic Church; Catholicism; Society; Nationalists; Intellectuals; National Socialism; New Humanism.

ISBN:
9955944803
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72819
Updated:
2020-12-09 19:00:50
Metrics:
Views: 56
Export: