Lietuvos komercinių bankų ekstensyvi plėtra ir griūtis (1991–1996 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos komercinių bankų ekstensyvi plėtra ir griūtis (1991–1996 m.)
In the Journal:
Pinigų studijos. 2004, Nr. 4, p. 5-30
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Kreditas. Paskolos / Credit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos bankininkystės raida atkūrus šalies nepriklausomybę. Aptariama ekonominė padėtis, valstybės valdymo institucijų veikla plėtojant bankininkystę, Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės konflikto priežastys ir jo įtaka bankininkystės raidai. Nemažai dėmesio skiriama ekstensyviai komercinių bankų plėtrai, nušviečiama kredito bendrovių ydinga veikla. Nagrinėjami bankų sistemos sukrėtimai, jų priežastys ir pasekmės, aptariamos priemonės, kurias valstybės valdymo institucijos taikė komercinių bankų sukrėtimų padariniams likviduoti. Pagrindiniai žodžiai: komerciniai bankai; Lietuvos bankas; kredito bendrovės; griūtis; valstybės valdymo institucijos; teisės aktai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos bankas; Komerciniai bankai; Kredito bendrovės; Valstybės valdymo institucijos; Bank of Lithuania; Commercial banks; Credit companies; State administration institutes.

ENThe article examines the development of banking in Lithuania upon the reinstatement of the independence of the country, discusses the economic situation, the activities of the state governance institutions in development of banking, the reasons for the conflict between the Bank of Lithuania and the Government of the Republic of Lithuania and its influence on the development of banking, dedicates significant attention to the extensive development of commercial banks, highlights the vicious activities of the crediting companies, examines the shake-ups of the banking system, their reasons and consequences and discusses the measures, applied by the state governance institutions in order to liquidate the consequences of shake-ups of commercial banks. Key words: commercial banks; the Bank of Lithuania; crediting companies; shake-up; state governance institutions; legal acts.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12704
Updated:
2018-12-17 11:22:11
Metrics:
Views: 61    Downloads: 7
Export: