Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. [T.] 1, Lietuvos atstovai Rusijos Valstybės Dūmoje 1906-1917 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. [T.] 1, Lietuvos atstovai Rusijos Valstybės Dūmoje 1906-1917 metais
Alternative Title:
Lithuanian representatives in the Russian State Duma in the years 1906-1917
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Pages:
338 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1900-1914; 20 amžius. 1914-1918; Baltarusija (Belarus); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Ukraina (Ukraine); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTKnygos tikslas – apžvelgti Lietuvos atstovus Rusijos parlamente (Dūmoje) 1906 – 1917 m. per keturis pirmus jos rinkimus. Tokiu būdu siekiama pademonstruoti carizmo politika periferijos, kuria anais laikais buvo Lietuva, atžvilgiu. Pats Dūmos įkūrimo procesas autorei pasirodo pilnas apgaulės ir farso, kadangi tai buvo bandymas primesti demokratinį atspalvį caro režimui ir sukuriant šalyje konstitucinę monarchiją. Norėdamas patvirtinti savo demokratinius ketinimus, 1905 m. manifestu caras panaikino kai kurios rimtesnius draudimus (pvz., lotyniško alfabeto naudojimą Lietuvos teritorijoje). Knygoje pasakojama apie Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijų veiklą Rusijos valstybės Dūmoje. Šios gubernijos atstovavo taip vadinamam Šiaurės – Vakarų kraštui ir nedidėliai Suvalkų gubernijai, įėjusiai į Lenkijos Karalystės sudėtį. Šiose gubernijose vyravo lietuvių gyventojų dauguma, todėl autorė, prisilaikydama istorinės ir etninės tradicijos vadina šį kraštą Lietuva. Detalus Lietuvos atstovų statistinis tyrimas parodo, kad palaipsniui (kas pastebima ypač renkant atstovus į ketvirtą Dūmą) caro valdžia pradėjo vykdyti specialią politiką, kad būtų renkama daugiau palankūs Rusijai atstovų, ką parodo padidėjęs Baltarusijos ir Ukrainos atstovų skaičius. Tai svarbu žinant, kad bendras atstovų skaičius iš šio krašto nepakito (22 – 21 atstovas). Knyga apžvelgia Lietuvos atstovų veiklą ir jų teises laisvai veikti. Svarbu paminėti, kad nemaža dalis knygos skirta aptarti užsienio valstybių požiūrį į Dūmos veiklą ir Rusijos valdžios politiką.

ENThe aim of the book is to review the Lithuanian representatives in the Russian Parliament (Duma) in the years 1906–1917. The author seeks to demonstrate the policy of the tsarist rule towards peripheral territories, including Lithuania. The author sees the process of establishing the parliament as permeated with deception and farce, because this was an attempt to give a democratic touch to the tsar regime and the process of creating a constitutional monarchy. Intending to confirm his democratic aspirations, the tsar cancelled some important prohibitions by his 1905 Manifest. The book describes activities of Kaunas, Vilnius, and Hrodna provinces in the Duma. These provinces represented the so-called Northwestern region and the small Suwalki County that joined the Kingdom of Poland. These counties were dominated by Lithuanian nationals, which is why the author is following the historical and ethnic traditions and calls this territory Lithuania. A detailed statistical analysis of the Lithuanian representatives shows that, gradually, the tsar authorities started carrying out a special policy, so that representatives friendly towards Russia were elected, thus the increased number of representatives from Belarus and Ukraine. It is important to note that the total number of representatives from this region did not change (22-21 representatives). It is also noteworthy that a considerable part of the book is dedicated to the consideration of the attitude of the foreign states toward the activities of the Duma and the policy of the Russian authorities.

ISBN:
9955200669
Related Publications:
Lietuvos Seimo istorija : XX-XXI a. pradžia / Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 558 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7306
Updated:
2023-04-20 19:34:55
Metrics:
Views: 32
Export: