Valstiečiai liaudininkai Lietuvos Respublikos vidaus politikoje 1918 m. pabaigoje-1926 m.: parlamentinė veikla : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstiečiai liaudininkai Lietuvos Respublikos vidaus politikoje 1918 m. pabaigoje-1926 m.: parlamentinė veikla: disertacija
Alternative Title:
The Peasant Popular Union in the Domestic Politics of the Republic of Lithuania in Late 1918-1926: Parliamentary Activities
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
256 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940.
Summary / Abstract:

LTTyrimus sprendžiami klausimai: kokiais kriterijais vadovaujantis ir kada fiksuojamas LSLDP ir LVS kaip partijų tapsmas; kokiam partijų genezės modeliui priskirtos LSLDP ir LVS; kokios partijų sklaidos ypatybės, veiksniai sąlygojo esmines programines nuostatas ir lėmė jų raidą? Todėl pagrindinis dėmesys skiriamas partijų struktūros ir ideologijos genezei, jų etapų charakteristikai. LSLDP ir LVP formavimosi laikotarpiu lygiagrečiai stengėsi įsitvirtint Lietuvos politiniame gyvenime, todėl analizuojamos liaudininkų veiklos pradžios sąlygos, siekiai ir jų pagrįstumas, partijų pasirengimas būti parlamentinėmis partijomis. 1918 m. pab. - 1919 m. pr. Lietuvoje buvo ne tik ryškus partijų (organizacinių struktūrų) steigimosi, bet ir jų ryšių bei sąveikos, konkurencijos formavimosi laikotarpis. Todėl yra nagrinėjama partijų veikla, konkurencija, interesų sankirtos. Tyrime analizuojama liaudininkų partijų (LSLDP, LVP, LVLS) parlamentinė veikla įgyvendinat programines nuostatas, priimant įstatymus, vykdant vidaus politiką. Pateikiami pagrindiniai partinių blokų santykių bruožai nuo Steigiamojo iki III Seimo. Nagrinėjami kairiosios koolicijos sudarymo sunkumai, atskleidžiant pagrindines liaudininkų valdžios vidaus politines tendencijas bei įvertinant LVLS sugebėjimus dirbti su kitomis parlamentinėmis partijomis. Todėl tiriamas įvairiapusis partijų ryšių ir sąveikų spektras 1926 m. gegužės – gruodžio mėn., atskleidžiant LKDP psichologinį negebėjimą būti konstruktyvia opozicija, įvertinant LVLS taktiką ir jos pasekmes partijai, parlamentarizmui ir demokratijai Lietuvoje.

ENThe study answers the following questions: by what criteria and when the Lithuanian Popular Socialist Democratic Party (LPSDP) and the Lithuanian Peasants' Union (LPU) were first named as parties; what is the party genesis model of LPSDP and LPU; what factors determined their key programme provisions and development? It focuses on the genesis of the parties' structure and ideology. Both LPSDP and LPU tried to establish themselves in Lithuania's political life. Therefore, the study analyses the start of popular parties' activities, the parties' goals and readiness to become parliamentary parties. The period from late 1918 to early 1919 in Lithuania can be defined by not only active establishment of parties but also by formation of their relations, interaction and competition. The study provides an overview of parties' activities, competition and conflicts of interests. It analyses the parliamentary activities of popular parties (LPSDP, LPU, Lithuanian Peasant Popular Union (LPPU)) implementing programme provisions, passing laws and carrying out domestic policies. It defines relations among party blocs from the times of the Constituent Assembly to the Third Seimas. The study discusses difficulty in forming a left-wing coalition, the popular parties' key domestic policy trends and evaluates the ability of LPPU to cooperate with other parliamentary parties. It analyses the parties' relations and interaction in May - December 1926, reveals the psychological inability of the Lithuanian Christian Democratic Party to act as constructive opposition, and evaluates the tactics of LPPU and its effects on the party, parliamentarianism and democracy in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11327
Updated:
2022-02-07 20:08:34
Metrics:
Views: 71
Export: