Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. 2

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Latvių kalba / Latvian
  • Rusų kalba / Russian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. 2
Editors:
  • Ambrazas, Saulius, sudarymas [com]
  • Mikulėnienė, Danguolė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
627 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Iš Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus istorijos / Danguolė Mikulėnienė — Juozo Senkaus laiškai ir laiškai jam / sudarė Rasa Senkutė-Kašėtienė — Lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyrimai / Saulius Ambrazas — Naujas žvilgsnis į Kazimiero Jauniaus tarmių klasifikaciją / Danguolė Mikulėnienė, Edmundas Trumpa — Atsiminimai iš ilgamečio bendradarbiavimo baltistikos srityje su prof. Marta Rudzyte / Zigmas Zinkevičius — Kazimieras Būga - baltų etimologas / Vytautas Mažiulis — Tarptautinis projektas Baltų kalbos ir jų tarmės / Evija Lipartė, Inga Zarinia — Dėl vardažodžių apofonijos baltų ir slavų kalbose / Daniel Petit — Erbe und Neuerung bei Akzent und Ablaut in der litauischen Morphologie / Gert Klingenschmitt — Некоторые особенности морфологической структуры глагола в балтийских и славянских языках / Юрий С. Степанов — Prūsų kalbos veiksmažodžiai, neturintys atitikmenų rytų baltų kalbose / Audronė Kaukienė — Lietuvių kalbos intarpinių veiksmažodžių su e šaknyje kilmė / Dalia Pakalniškienė — Антропонимы балтийского происхождения в верховьях реки Вилии (Нерис) / Юлия Гурская, Викинтас Вайткявичюс — Istorinė leksikologija ir etnogenezės problemos / Jūratė Sofija Laučiūtė — Lietuvių ūkis ir kiti germanų kilmės matų pavadinimai / Nijolė Čepienė — Sovijaus vardo etimologizavimo problemiškumas / Ilja Lemeškin — Nuo rankraščio iki kritinio komentuoto leidimo: senųjų lietuviškų tekstų editorikos problemos. VVolfenbūttelio postilės (1573) pavyzdys / Jolanta Gelumbeckaitė — Clavis GermanicoLithvana atitikmenys: neiškelta iliustracijų leksika / Birutė Triškaitė.Dialektālā leksika Gustava Bražes vārdnīcā (1875) / Brigita Bušmane — Dėl kai kurių žemaičių veiksmažodžių 1 a. dual. formų Motiejaus Valančiaus raštuose / Birutė Vanagienė — Gārsenes lietuviešu izloksne Jāņa Kulitāna vārdnīcā / Vilma Šaudiņa — Bajorų pašnektė ir Aknystos, Garšvinės, Subačiaus lietuvių šnektos / Kazimieras Garšva — Pietų aukštaičių įu kamieno daiktavardžiai / Asta Leskauskaitė — Ramaškonių šnektos (i)ė kamieno daiktavardžių kaityba / Nijolė Tuomienė — Dėl inesyvo ir iliatyvo santykių rytų aukštaičių vilniškių šnektose / Daiva Kardelytė-Grinevičienė — Prijungiamieji sakiniai ir jų dėmenų jungimo priemonės marijampoliškių šnektose / Vitas Labutis — Sakinio modelių sąveika rytų aukštaičių vilniškių šnektose / Stasė Krinickaitė — Jonavos šnektos fonetinės ypatybės / Rūta Kazlauskaitė — Kliukščionių šnektos fonologinė sistema / Kazimieras Garšva — Varddarinašanas modeļi ar -apakša un -pakaļa Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs / Eiga Kagaine.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Tarmės; Baltų kalbos; Kalbininkai; Dialects; Baltic Languages; Linguists.

ISBN:
9786094110122; 9986668719 (Bendras)
Parts:
Related Publications:
Lietuvių kalbos instituto istorija. D. 2, Kalbotyros aneksija / Danguolė Mikulėnienė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2022. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89516
Updated:
2022-01-20 15:10:26
Metrics:
Views: 41
Export: