On the genitive with neuter participles and verbal nouns in Lithuanian

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the genitive with neuter participles and verbal nouns in Lithuanian
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTKilmininko, turinčio neveikiamosios rūšies dalyvio veikėjo reikšmę, kilmę jau nagrinėjo Viljamas Schmalstiegas (William Schmalstieg). Tokio susidomėjimo objektas buvo su neutraliosios giminės neveikiamosios rūšies dalyviu vartojamas kilmininkas, išlaikytas daugelyje lietuvių tarmių, pavyzdžiui, senų̃ miškaĩ mylė́ta. Remiantis Schmalstiegu, lietuvių kalbos tranzityvinis neutraliosios giminės neveikiamosios rūšies dalyvis „mylėta“ laikomas senovinio preterito liekana; kilmininkas „senų“ laikomas ergatyvu, o vardininkas „miškai“ laikomas absoliutyvu. Tokį aiškinimą būtų gana sunku pritaikyti panašiai konstrukcijai su neutraliosios giminės neveikiamosios rūšies intranzitityviniu dalyviu, pavyzdžiui, čià tėvų̃ miẽgama / miegòta. Tokias konstrukcijas Schmalstiegas laiko naujovėmis, kuriose kilmininkas keičia anksčiau buvusį vardininką. Kitokį požiūrį į tokias konstrukcijas yra išreiškęs Axelis Holvoetʼas. Siekiant gilesnės konstrukcijų analizės, straipsnyje atkreipiamas dėmesys į ryšį tarp šių konstrukcijų ir taip vadinamojo subjekto kilmininko, vartojamo su veiksmažodiniais daikatavardžiais, kurie lietuvių ir latvių kalbose labai dažni. Pažymima, kad straipsnyje išsakytos idėjos yra labai artimos Viljamo Schmalstiego prielaidoms apie veikėjo kilmininko su neutraliosios giminės neveikiamaisiais dalyviais senovinę kilmę lietuvių kalboje. Šie samprotavimai taip pat nepaneigia bendros kilmininko konstrukcijų su intranzityviniais ir tranzityviniais neutraliosios giminės dalyviais kilmės ir leidžia juos traktuoti toje pačioje sistemoje kartu su galininko tipo sakiniais.Reikšminiai žodžiai: Agentinis kilmininkas; Kilmininkas; Kilmininko konstrukcija; Negimininė neveikiamųjų dalyvių forma; Neveikiamoji rūšis; Niekatrosios giminės dalyvis; Veiksmažodinis daiktavardis; Agentive genitive; Genitive; Genitive construction; Lithuanian; Neuter participle; Neuter passive participle; Passive; Verbal noun.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56803
Updated:
2019-01-18 19:42:02
Metrics:
Views: 21
Export: