Baltistikos raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Italų kalba / Italian
Title:
Baltistikos raštai
Alternative Title:
Scritti baltistici
Editors:
  • Dini, Pietro Umberto, sudarymas [com]
  • Stundžia, Bonifacas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2004.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Giacomo Devoto baltistas: nuomonės ir citatos / Pietro U. Dini — Žymiojo italų neolingvisto baltiškoji trajektorija / Bonifacas Stundžia — Kalbotyra — Lietuvių kalba — Pristatymas [Studi Baltici] — Tauta ir laudis — Lietuvių úošvis, latvių uôšvis — Latvių kilmė ir kalba — Kvietimas į baltų filologiją — Baltai ir slavai — Tautos aplinkui Baltiją — Pristatymas [Baltijos literatūrų istorijos] — Pristatymas [Baltijos šalių literatūrų].
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pirmą kartą skelbiami visi baltistiniai Giacomo Devoto raštai, turintys daugiausia istorinę reikšmę. Šiandien daugelį šiuose Devoto raštuose dėstomų teorinių ir faktografinių teiginių yra pranokę naujesni atradimai ir šiuolaikiškesnės mokslo metodologijos. Vis dėlto skelbiamieji darbai rodo italų baltistikos brandą, pasiektą laikotarpiu tarp dviejų karų. Pirmuose straipsniuose autorius bendrais bruožais nagrinėja etninę ir kalbinę situaciją rytinėse Baltijos pakrantėse, lietuvių kalbos savitumus bei latvių kalbos istoriją. Kituose dviejuose straipsniuose nagrinėjami specifiniai klausimai. Pirmajame tiriama žodžių "tauta" ir "liaudis" semantika, antrajame gilinamasi į žodžio "uošvis" etimologiją lietuvių ir latvių kalbose. Vienas paskutinių Devoto įnašų į baltistiką - Baltijos literatūrų apžvalgos parengimas. Spausdinamos Devoto publikacijos yra verstos iš pirminių šaltinių, o perspaudais pasinaudota tikslinant bibliografiją ir tvarkant korektūrą. Vertimuose rekonstruotos formos rašomos ne didžiosiomis, o mažosiomis raidėmis dabar įprasta rašyba ir žymimos žvaigždute. Pateikiant baltų kalbų ir tarmių faktus, ištaisytos palyginti retos korektūros klaidos, o kitų indoeuropiečių kalbų duomenys pateikti dabar įprasta rašyba. Vienas kitas vertėjo ar mokslinio redaktoriaus tikslinantis intarpas tekste išskirtas laužtiniais skliaustais. Kadangi knyga yra dvikalbė, leidžiama Lietuvoje ir skiriama pirmiausia lietuvių skaitytojams, todėl pradedama lietuviškais įvadiniais rengėjų straipsniais ir Devoto vertimais, paskui dedami itališki įvadinių straipsnių vertimai ir Devoto originalai.Reikšminiai žodžiai: Baltistika; Baltistetas; Kultūriniai ryšiai; Preindoeuropiečiai; Teritorinė sąvoka; Kalbos konservatyvumas; Tautų atgimimas.

ENThe book publishes all papers of the Baltic studies by Giacomo Devoto, carrying mostly historical meaning, for the first time. Today, the most of theoretical and factografical statements, revealed in papers of Giacomo Devoto, are superseded by more innovative findings and more advanced scientific techniques. However, the works published show the maturity of the Baltic studies gained during the interwar in Italy. In the first articles, the author generally analyses ethnical and linguistic situation in the Eastern part of the Baltic sea region, particularities of Lithuanian language, and the history of Latvian language. The next two articles analyse specific questions. One examines the semantics of words “tauta” (nation) and “liaudis” (the people); and the other goes deeper into Lithuanian and Latvian etymology of the word “uošvis” (father in law). One of the latest inputs of Devoto in the Baltic studies is the preparation of the Baltic Literature Review. Printed publications of Devoto were translated from primary sources and the impressions were used only for specifying references and proofreading. Forms recovered in translations are written in minuscule, not in majuscule, letters according to the rules of contemporary orthography, and are marked with an asterisk. Delivering facts about the Baltic languages and dialects, relatively rare mistakes were corrected, and the information about other Indo-European languages was delivered according to the rules of contemporary orthography. Some specific comments of the translator or scientific editor are displayed in angle brackets. Since the book is bilingual, published in Lithuania, and oriented to Lithuanian readers, it begins with the introductory articles of publishers, performed in Lithuanian, and translations of Devoto, and then it continues with the translations of the introductory articles to Italian and the originals of Devoto.

ISBN:
9986163838
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7416
Updated:
2020-09-21 15:29:17
Metrics:
Views: 46
Export: