Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno "Clavis Germanico-Lithvana" genezė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno "Clavis Germanico-Lithvana" genezė: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2008.
Pages:
238, [11] p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. Bibliografija.
Reviews:
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Genese des in Kleinlitauen entstandenen handschriftlichen Wörterbuchs "Clavis Germanico-Lithvana" Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008 47 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriamas rankraštinis Mažosios Lietuvos vokiečių–lietuvių kalbų žodynas Clavis Germanico-Lithvana, kurio terminus post quem laikomi 1680 metai (toliau – C; dvitomis originalas saugomas LMAB RS: f. 137 13–14). Darbo tikslas – aprašyti C genezę atsižvelgiant į tris leksikografinio darbo aspektus: a) žodyno rengimo etapus; b) naudotus šaltinius; c) leksikografinį metodą, arba žodyno registro ir žodyno straipsnio sudarymo principus. Tuo tikslu disertacijoje išsamiai nagrinėjama žodyno rengimo etapus atspindinti rankraštinio teksto chronologija, tiksliau apibrėžiamos žodyno pagrindinio teksto ir papildymų sąvokos; nuodugniau tiriami žinomi ar spėjami žodyno šaltiniai (rankraštiniai vokiečių–lietuvių kalbų žodynai, Conrado Agricolos parengti Martino Lutherio Biblijos konkordansai bei vėlesnės jų redakcijos), taip pat nustatomi nauji šaltiniai (Johanno Jacobo Dentzlerio žodynas Clavis Germanico-Latina, XVII amžiuje Lüneburge leista Lutherio Biblija, Vulgata, Erazmo Roterdamiečio Novum Testamentum, Andrejo Osiandro Biblia Sacra), aptariamas rėmimosi jais mastas; išryškinama naudotų šaltinių įtaka žodyno leksikografiniam metodui, analizuojami žodyno straipsnio sudarymo principai, aprašomi jame pateikti kalbinių duomenų laukai; aptariami kitų asmenų (buvusių rankraščio skaitytojų ir savininkų) prierašai. Darbas aktualus Mažosios Lietuvos raštijos ir ypač leksikografijos istorijai. Atlikta C analizė galėtų būti atspirties taškas rengiant kritinį komentuotą žodyno leidimą. [LMT]

ENThe thesis studies the manuscript German – Lithuanian dictionary “Clavis Germanico-Lithvana”, the year of publishing of which is considered, post quem, 1680 (hereinafter referred to as C; the two-volume original is preserved at the Manuscripts Department of the Library of Lithuanian Academy of Sciences: f. 137 13–14). The study aims at describing the genesis of C taking into consideration the following three lexicographical aspects: a) stages of preparation of the dictionary; b) used sources; c) lexicographical method or the principle of formation of the register and articles. In order to reach the said goal, the thesis provides a comprehensive examination of the chronology of the manuscript text, reflecting the phases of preparation of the dictionary and accurate definitions of the concepts of main texts and additions of the dictionary, thoroughly examines the known or presumptive sources of the dictionary (manuscript German – Lithuanian dictionaries, Conrad Agricola’s cordordats of Martin Luther’s Bible and their later editions), identifies new sources (Johann Jacob Dentzler’s dictionary “Clavis Germanico-Latina”, Luther’s Bible, published in the 17th century in Lüneburg, “Vulgata”, Desiderius Erasmus’s “Novum Testamentum”, Andrey Osiandr’s “Biblia Sacra)”, discusses the scope of referring to the said sources, highlights the influence of the used sources on the lexicographical method of the dictionary, analyzes the principles of formation of the dictionary’s article, describes the fields of linguistic data, provided in the dictionary and discusses the records by other persons (readers and former owners). The study is useful for those, interested in the history of writing and lexicography in Lithuania. The performed analysis of C could become a starting point for preparation of a critical commented edition of the dictionary.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14305
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: