Telšių rajono toponimų daryba : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Telšių rajono toponimų daryba: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
160 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – įvairiais aspektais ištyrinėti Telšių rajono toponimų darybą ir nustatyti produktyviausius šio regiono vietovardžių darybos tipus. Siekiant šio tikslo visi toponimai buvo suskirstyti į atskiras klases pagal tai, kokį objektą jie įvardija. Tyrinėjamieji Telšių rajono toponimai, surinkti iš rašytinių šaltinių ir gyvosios yra nevienalyčiai chronologiniu požiūriu. Vieni toponimai – limnonimai, potamonimai, oikonimai – yra daug senesni, savo kilme siekiantys baltų prokalbės laikus. Kiti, pvz.. agronimai, drimonimai, oronimai, yra šių dienų realijas atspindintys vardai, kartais funkcionuojantys tik keliasdešimt metų. Darybos požiūriu Telšių rajono toponimijoje vyrauja dariniai. Pirminiai toponimai tesudaro vos 17%; jie kildinami iš įvairių semantinių grupių žodžių, dažniausiai iš įvairių vietų pavadinimų ir fiziografinių terminų. Telšių rajono antriniai toponimai sudaryti pagal visus lietuvių kalbos daiktavardžių darybos būdus. Daugiausia rajono toponimų sudaryta sudėjimo būdu (57%). Sudėtinių toponimų vyravimas Telšių rajono toponimų daryboje patvirtina paplitusią nuomonę apie tokio darybos būdo naujumą, nors pats darybos tipas gali būti gana senas. Sudėtiniai toponimai paprastai įvardija nedidelius objektus ir turi aiškią posesyvinę reikšmę. Antrasis pagal darumą Telšių rajono toponimų daryboje vartojamas būdas – priesagų vediniai (l4,7%), taip pat yra dūrinių, galūninių vedinių, mažiau priešdėlių vedinių. Disertacijoje pirmą kartą aprašoma atskiro Žemaitijos regiono toponimų struktūra ir jų semantika, pateikiama nauja jų klasifikacijos sistema.

ENThe purpose of the thesis is to analyse the structure of Telšiai District toponyms and determine the most productive types of place-name composition of this region from different aspects. In order to do this all the toponyms were divided into separate classes according to what object they name. The researched toponyms of Telšiai District collected from written and live sources chronologically are not uniform. Some toponyms – limnonyms, potamonyms, and oikonyms – are much older; their origin reaches the times of the Baltic dialect. Others, e.g. agronyms, drimonyms, and oronyms, reflect the contemporary realities, sometimes functioning for several decades only. Compositionally derivatives prevail in toponymy of Telšiai District. Primary toponyms comprise 17 percent only; they originated from words of different semantic groups, most often from various place names and physiographic terms. Secondary toponyms of Telšiai District were formed according to all noun composition methods of Lithuanian language. The majority of toponyms in the district were created using a method of compounding (57 percent). The domination of compound toponyms in Telšiai District confirms popular opinion about the newness of such composition method even though the type of the composition itself may be quite old. The compound toponyms usually name small objects and have a clear possessive meaning. The second method mostly used for composing toponyms in Telšiai District is suffix derivatives (l4.7 percent). There are also conjugated toponyms, flexion derivatives, and less often met prefix derivatives. The thesis provides the structure and the semantics of toponyms of Samogitian regions and delivers their new classification system for the first time.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11318
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 68
Export: