Radviliškio rajono drimonimų darybos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radviliškio rajono drimonimų darybos aspektai
Alternative Title:
Structure of drymonyms in Radviliškis district
In the Journal:
Respectus philologicus. 2018, Nr. 33 (38), p. 83-92
Keywords:
LT
Radviliškis; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami iš „Lietuvos miškų vardyno“, Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės ir Radviliškio rajono žemėlapio išrašyti drimonimai (200). Drimonimai yra nuolat kintanti Lietuvos reljefo dalis, todėl aktualu juos atitinkamais tarpsniais fiksuoti ir tyrinėti. Radviliškio rajono drimonimai nėra tyrinėti jokiu aspektu. Straipsnyje pateikiama Radviliško rajono drimonimų klasifikacija yra pagrįsta Aleksandro Vanago sudaryta hidronimų darybine-struktūrine klasifikacijos schema. Struktūriškai analizuojant Radviliškio rajono drimonimus, pirmiausiai buvo išskirti pirminiai ir antriniai drimonimai. Toliau buvo tiriami antriniai drimonimai, turintys priesagą arba galūnę, mišrios struktūros drimonimai, taip pat sudurtiniai ir sudėtiniai drimonimai. Atliktas tyrimas atskleidė, kad Radviliškio rajone vyrauja antriniai drimonimai (88,5 %). Pirminių drimonimų aptikta 11,5 %. Radviliškio rajono drimonimų analizė bus naudinga tolesniems šio regiono visų toponimų klasių tyrimams. Išnagrinėjus drimonimus ir nustačius bendras darybos tendencijas, būtų galima tirti įvairius tiriamojo regiono toponimams būdingus ekstralingvistinius aspektus: socialinius, ekonominius, psicholingvistinius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darybos analizė; Drimonimas; Pirminiai ir antriniai vardai; Gramatinė ir struktūrinė klasifikacija; Derivation analysis; Drymonym; Grammatical-structural classification; Primary and secondary names.

ENThis article analyses the drymonyms from the “Lithuanian Forests Name Book”, Lithuanian Geoinformation Data Base and Radviliškis district map (200). Drymonyms are a constantly changing part of the Lithuanian landscape, and it is imperative to fix and research them periodically. Drymonyms in Radviliškis district have not been researched in any way. The classification of Radviliškis district drymonyms, classifying primary and secondary drymonyms first, is based on grammatical-structural classification scheme of Aleksandras Vanagas. Secondly, drymonyms with suffixes or inflections were selected as well as mixed structure drymonyms, compound and composite drymonyms. The research demonstrated that the majority of Radviliškis district drymonyms were identified as secondary names (88.5%), whereas the number of primarily names was significantly lower (11.5%). The analysis of Radviliškis district drymonyms will be useful for further research of this region’s toponym classification. Investigation of the drymonyms and understanding of their common word-building tendencies could lead to further research of extralinguistic aspects (social, economic and psycholinguistic) of the region’s toponyms. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.08
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80016
Updated:
2019-11-06 22:26:33
Metrics:
Views: 41    Downloads: 9
Export: