Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos
Alternative Title:
Probleme der altpreussischen Flurnamenforschung
In the Journal:
Baltistica. 2005, 6 priedas, p. 27-40
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Oikonimai; Žemėvardžiai; Apeliatyvai; Dūriniai (gramatika); Sandas; Oronimai; Asmenvardžiai.
Keywords:
LT
Apeliatyvai; Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Prūsų kalba / Prussian language; Sandas; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje trumpai apžvelgiami prūsų vardyno rinkinuose užfiksuoti laukų, pievų, klonių, miškų, kalvų, kelių ir kitokių objektų vardai. Šiuos toponimus, siūloma vadinti žemėvardžiais arba negyvenamųjų vietų vardais. Paaiškinama, kad jais laikytini visi vietų pavadinimai, kurie lieka atskyrus oikonimus ir hidronimus. Kadangi žemėvardžiai, arba negyvenamųjų vietų vardai, yra vartojami negausios žmonių grupės, pabrėžiama tiriamojo krašto pažinimo svarba. Prūsų žemėvardžių reikšmė baltų onomastikai ir pačiai prūsų kalbai yra labai svarbi, nes žemėvardžiai yra glaudžiai susiję su apeliatyvine leksika. Prūsų žemėvardžiai paprastai yra dūriniai arba priesaginės darybos žodžiai. Svarbiausia prūsų žemėvardžių, arba negyvenamųjų vietų vardų, tyrinėjimo problema – patikimas duomenų surinkimas, autentiškos lyties atstatymas, kilmės nustatymas ir tikslus lokalizavimas. Būtina sudaryti prūsiškų negyvenamųjų vietų vardų žodyną, nes yra labai daug naujos medžiagos, kuri svariai papildytų prūsų vardyno tyrinėjimus. [Iš leidinio]

ENThis article briefly discusses the names of fields, meadows, valleys, forests, hills, roads and other objects recorded in the collections of Prussian indexes. They propose to denominate these toponyms by landnames or names of uninhabited places. The indexes also explain that all placenames, which remain after the distinction of the oiconyms and hydronyms, should also be considered as landnames and names of uninhabited places. Since landnames and names of inhabited places are used by small groups of people, the importance of cognition of the investigated region is emphasized. The meaning of Prussian landnames is very important for the Aistian onomastics and the Prussian language because landnames are closely related to the appellative vocabulary. Prussian landnames are usually compound or suffixal words. Reliable data collection, identification of authentic gender and origin, and precise localization are the most important problems when investigating Prussian landnames or names of uninhabited places. It is necessary to compile a vocabulary of Prussian names for uninhabited places as there are a lot of data which could significantly complement the research of Prussian onomastics.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/204
Updated:
2013-04-28 15:14:31
Metrics:
Views: 43    Downloads: 12
Export: