Marijampolės apskrities drimonimų darybos ir kilmės polinkiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijampolės apskrities drimonimų darybos ir kilmės polinkiai
Alternative Title:
  • The Formation and Origin Tendencies of Drimonyms in Marijampolė County
  • Wood names in the Marijampolė district: the predominant derivational types and derivational bases
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2006, t. 54, p. 49-62
Keywords:
LT
Marijampolė; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje svarbiausiais visų tikrinių žodžių tyrimo požiūriais – darybos ir kilmės – tiriama tarpukario Lietuvos Marijampolės apskrities viena toponimų klasė – miškų vardai. Šiai klasei ir jos vienetams pavadinti vartojamas tarptautinis terminas drimonìmai, drimonìmas. Ištyrus minėtais požiūriais pietų Lietuvos vienos apskrities drimonimus, nustatyta, kad pirminių fiksuota apie 54% visų tiriamų šios klasės onimų, antrinių – apie 46%, iš kurių patys gausiausi yra priesagų vediniai – apie 20%. Sudurtinių drimonimų fiksuota apie 15%, sudėtinių – apie 11%. Galūnių ir priešdėlių vediniai Marijampolės apskrities drimonimams nebūdingi. Pagal kilmę šioje apskrityje daugiausiai drimonimų, kilusių iš apeliatyvinių leksemų – apie 76%. Gautus rezultatus palyginus su šiaurės vidurio Lietuvos (Telšių rajono) drimonimų tyrimo išvadomis, ryškėja arealiniai drimonimų darybos polinkių skirtumai. Skirtingai negu Telšių rajone, kalbamos apskrities drimonimai darybos procese dažniau neįgyja darybinių formantų, nesudaromi kitais darybos būdais (sudūrimo ar sudėjimo). Abiejuose lyginamuose arealuose smarkiai skiriasi antrinių drimonimų darybos polinkiai: Marijampolės apskrityje produktyviausi priesagų vediniai (~20%), Telšių rajone – sudėtiniai drimonimai (~79%), kurių absoliučią daugumą sudaro kilmininkiniai (~98%). Marijampolės apskrityje apie trečdalį antrinių sudarantys sudurtiniai drimonimai (~16%) Telšių rajone yra vieni nedariausių (~4%) šalia galūnių ir priešdėlių vedinių (~1%). Kiek mažiau skiriasi priesaginių vedinių santykis, Marijampolės apskrityje šių yra apie 20% ir apie 15% Telšių rajone. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Miško vardas; Drimonimai; Pamatinis žodis; Daryba; Kilmė.

ENIn the article names of forests, a toponymical class of the Lithuanian Marijampolė County in the inter-war period, is analysed with regard to the most important perspectives of the analysis of proper nouns: their formation and origin. To name this class and its units, an international term drimonym is used. The analysis of drimonyms of Marijampolė County in the above-mentioned respects established that 54 percent of primary onyms of this class were recorded, 46 percent of secondary onyms, out of which suffixal derivatives are the most abundant – they constitute 20 percent. Approximately 15 percent of compound drimonyms were detected and 11 percent of composite drimonyms. Inflexional and prefixal derivatives are not characteristic of drimonyms of Marijampolė County. The comparison of received results with drimonym analysis conclusions in Telšiai District showed areal differences in the tendencies in drimonym formation. Differently from Telšiai District, drimonyms of Marijampolė County do not acquire derived formants more frequently and are not formed in other ways (compounding or compositing). The formation tendencies of secondary drimonyms in both compared areas are different: in Marijampolė suffixal derivatives are the most productive, whereas in Telšiai District – composite drimonyms, the absolute majority of which consists of genitive ones. Compound drimonyms constitute one third part of secondary drimonyms in Marijampolė County, whereas in Telšiai they are the least productive together with inflexional and prefixal derivatives. The difference in suffixal derivatives is less evident.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5529
Updated:
2018-12-17 11:47:52
Metrics:
Views: 60    Downloads: 23
Export: