Unraveling Vilnius county drymonymy: the case of metonymy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Unraveling Vilnius county drymonymy: the case of metonymy
Alternative Title:
Vilniaus apskrities drimonimijos analizė: metonimijos atvejis
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2023, t. 89, p. 236-258
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region).
Summary / Abstract:

LTŠiuo tyrimu siekiama nustatyti, kokie metoniminiai modeliai dominuoja Vilniaus apskrities drimonimijoje. Iš rašytinių ir elektroninių šaltinių bei interaktyvių žemėlapių tyrimui buvo surinkti 787 drimonimai, funkcionuojantys dabartinėje Vilniaus apskrityje. Tyrimo rezultatai atskleidė 696 Vilniaus apskrities drimonimų metoniminę prigimtį. Minėti vardai siejami su šiais metoniminiais modeliais: VIETA VIETOJ VIETOS, IŠSKIRTINĖ YPATYBĖ VIETOJ VIETOS ir ŽMOGUS VIETOJ VIETOS. Itin produktyvus modelis, pagal kurį sudaryta 570 drimonimų, VIETA VIETOJ VIETOS. Metoniminis modelis IŠSKIRTINĖ YPATYBĖ VIETOJ VIETOS siejamas su 100 drimonimų. Pagal modelį ŽMOGUS VIETOJ VIETOS buvo įvardinti 26 Vilniaus apskrities miškai. Esminiai žodžiai: Vilniaus apskritis, drimonimai, metonimija, metoniminiai modeliai, kognityvinė onomastika. [Iš leidinio]

ENThe primary objective of this study is to provide insights into the metonymic patterns exhibited by drymonyms within present-day Vilnius County. The research focuses on a selection of 696 names extracted from a total of 787 officially functioning drymonyms found in the territory of Vilnius County. Data for the study were collected from various sources, including printed materials, electronic resources, and interactive maps. The research findings underscore the prevalence of metonymic thinking in forming drymonyms. Three distinct metonymic models emerged from the analysis: PLACE FOR THE PLACE, SALIENT FEATURE FOR THE PLACE, and PERSON FOR THE PLACE. The PLACE FOR THE PLACE model proved highly productive, yielding 570 drymonyms. The SALIENT FEATURE FOR THE PLACE model was linked to 100 drymonyms. The PERSON FOR THE PLACE model influenced the naming of 26 drymonyms. Keywords: Vilnius county, drymonyms, metonymy, metonymic models, cognitive onomastics. [From the publication]

DOI:
10.35321/all89-11
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106434
Updated:
2024-03-08 16:22:06
Metrics:
Views: 5
Export: