Pietų Aukštaitijos regiono toponimai, kilę iš asmenų pavadinimų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pietų Aukštaitijos regiono toponimai, kilę iš asmenų pavadinimų
Alternative Title:
Toponyms from appellative personal names in the Southern highlands region
In the Journal:
Respectus philologicus. 2019, Nr. 36 (41), p. 60-72
Keywords:
LT
Toponimai; Apeliatyvai; Pirminiai ir antriniai toponimai; Žodžių daryba.
EN
Toponyms; Appelatives; Primary and secondary toponyms; Word-formation.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – aptarti pietinės Lietuvos dalies, Pietų Aukštaitijos, vienos semantinės grupės toponimų, kilusių iš asmenų pavadinimų, darybą. Nagrinėjami apeliatyvinės kilmės įvairių klasių toponimai. Tai viena toponimų semantinė grupė, išsiskirianti darybos pamato specifika ir reikšme – vietų vardai, sudaryti iš įvairių asmenų pavadinimų. Toponimų iš asmenų pavadinimų tyrimai atskleidžia, kaip regione vartojami tikriniai žodžiai atspindi gyvenančių ar gyvenusių žmonių pasaulėžiūrą. Medžiaga straipsniui rinkta iš Lietuvos geoinformacinės vietovardžių duomenų bazės (LVvGDB). Nustatant tiriamų toponimų kilmę pagal pamatinį žodį, naudotasi Lietuvių pavardžių žodynu (LPŽe), Lietuvių kalbos žodynu (LKŽe), LVvGDB teikiamais toponimų darybos ir kilmės aprašais. Kiekvienos klasės toponimai skirstomi į pirminius ir antrinius darybiškai, remiantis Aleksandro Vanago pateikta struktūrine-gramatine hidronimų klasifikacija. Pagal darybos būdą straipsnyje nagrinėjami etnonimai klasifikuotini kaip pirminiai, vediniai (derivatai), sudurtiniai (kompozitai) ir sudėtiniai. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to discuss the formation of toponyms derived from various kinds of appellatives originating from personal names of the southern part of Lithuania – South Highlands (Lith. Pietų Aukštaitija). This is one of the semantic groups of toponyms, differentiating in specificity and meaning from the base words (toponyms consist of appellative personal names). Research into toponyms of appellative personal names reveals how proper names reflect the worldview of the residents of the aforementioned region. The material for the article was collected from the geoinformation data base of Lithuanian toponyms (LVvGDB). To explain the origin of toponyms with reference to the base words, the dictionary of Lithuanian surnames (Lith. LPŽe), the dictionary of the Lithuanian language (Lith. LKŽe), geoinformation data base of Lithuanian toponyms (LVvGDB) were employed. Focusing on word-formation under the structural-grammatical classification of hydronyms developed by Aleksandras Vanagas, the toponyms of each group are divided into primary and secondary. Ethnonyms are classified as primary, derivatives, composites and compounds. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2019.36.41.23
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81465
Updated:
2020-02-03 22:02:34
Metrics:
Views: 21    Downloads: 9
Export: