Kelios pastabos dėl Kuršių kalbos liekanų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelios pastabos dėl Kuršių kalbos liekanų
Alternative Title:
A Few Comments on Curonian Language Remnants
In the Book:
Acta Baltica. Kaunas: Aesti, 2005. P. 11-16
Keywords:
LT
Telšiai; Lietuva (Lithuania); Semantika / Semantics; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apžvelgti kuršių kalbos pėdsakus, remiantis dabartiniais toponimais, aptiktais Telšių rajone, – teritorijoje, kurioje galėję gyventi kuršiai. Tai pirmasis bandymas įtraukti ir smulkiuoius toponimus į hidronimų ir oikonimų kontekstą. Tiriant Telšių rajono toponimus, paaiškėjo, kad jie yra nevienalytės kilmės. Vieni toponimai yra šių dienų realijas atspindintys vardai, kartais funkcionuojantys tik keliasdešimt metų, kiti – daug senesni, savo kilme gal siekiantys baltų prokalbės laikus ir liudijantys įvairius tais laikais gyvenusių genčių kalbos faktus. Neišnagrinėjus visų kuršių gyventų teritorijų dabartinių toponimų darybos, sunku numatyti, ar neišliko juose kokių nors kuršių kalbos reliktų, kurie galėtų papildyti kalbininkų žinias apie išnykusią kalbą, atskleisti naujas jai būdingas ypatybes. Išsamesnės kuršių gyventų teritorijų tikrinių vardų studijos papildytų ir patikslintų straipsnyje pateiktus faktus bei daromas išvadas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kuršiai; Hidronimai; Semantinė grupė.

ENThe article is aimed at providing an overview of the vestiges of the Curonian language based on current toponyms discovered in the Telšiai district where Curonians might have lived. This is the first attempt to include minor toponyms in the context of hydronyms and oiconyms. A study of Telšiai district toponyms has shown that they are of heterogeneous origin. Some toponyms are names that reflect modern life and sometimes function for only several decades, other toponyms are much older, originate from the Baltic parent language and witness various languages of tribes of those times. Without having carried out an analysis of the composition of current toponyms of all territories settled by Curonians, it is difficult to determine whether there are any Curonian language relics in them that could enrich linguists' knowledge of the extinct language and reveal its new qualities. More detailed studies of the names of territories settled by Curonians would supplement and specify the facts and conclusions provided in the article.

ISBN:
9986884187
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4711
Updated:
2013-04-28 16:07:32
Metrics:
Views: 22
Export: