The Tendencies of change: toponymy derivation in Skaistgirys' surroundings

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Tendencies of change: toponymy derivation in Skaistgirys' surroundings
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Hidronimai; Joniškio rajonas; Joniškio regionas; Microtoponimai; Oikonimai; Onomastika; Priesaginė toponimų daryba; Skaisgirys; Skaistgirio apylinkės; Skaistgirio toponimija; Sudėtiniai toponimai; Toponimai; Toponimija; Toponimų daryba; Composite toponyms; Hydronyms; Joniškis region; Lithuanian; Microtoponyms; Oikonyms; Onomastics; Skaisgirys; Skaistgirys' toponymy; Skaistgirys's surroudings; Toponimy; Toponyms; Toponyms derived by suffixes; Toponymy derivation.
Keywords:
LT
Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Joniškio rajonas; Joniškio regionas; Microtoponimai; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Skaisgirys; Skaistgirio apylinkės; Skaistgirio toponimija; Toponimija.
EN
Hydronyms; Joniškis region; Microtoponyms; Oikonyms; Onomastics; Skaistgirys's surroudings; Toponimy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama regioninė toponimija. Šiuo metu lingvistinių šios srities tyrimų Lietuvoje nėra daug. Darbo tikslui pasiekti surinkta didelė Lietuvos regiono – Skaistgirio (miestelio Joniškio rajone) – vietovardžių kolekcija. Medžiaga rinkta dviem skirtingais laikmečiais, t. y. 1935–1936 ir 1995–1996 metais, tad skirtumai labai akivaizdūs. Tyrime remtasi vietovardžių derivacija, kad būtų galima nustatyti pokyčių tendencijas. Kadangi vietovardžių derivacijos pokyčių tendencijos parodo tik vieno Lietuvos regiono situaciją, tyrime gauti rezultatai gali būti laikomi tik preliminariais. Ateityje planuojamas plataus masto regoninių vietovardžių tyrime, kurio rezultatai gali būti visiškai kitokie. Tyrimo tikslais surinkti vietovardžiai buvo suklasifikuoti pagal derivaciją, tada pasikartojantys skirtingo periodo derivacijos būdai buvo palyginti ir buvo parengtos išvados apie vietovardžių derivacijos pokyčius, kad per pastaruosius 60 metų toponiminė sistema labai pakito kiekybine prasme, t. y. išliko tik trečdalis buvusių vietovardžių, ir kokybine prasme, t. y. padidėjo oikonimų skaičius, sumažėjo mikrotoponimų, o hidronimai yra stabiliausia vietovardžių grupė. Taip pat teigiama, kad vietovardžių derivacija tampa reguliaria. Toponimizacijos procesą reikėtų plačiau analizuoti, kadangi Skaistgirio apylinkėse ši tendencija palaipsniui nyksta. Daugėja vietovardžių derivacijos su priesaga atvejų. Sudėtiniai vietovardžiai, kurių buvo gausu hidronimų ir mikrotoponimų grupėse, išnyko visiškai. Tad šis vietovardžių derivacijos palyginimas – didelio mokslinio darbo, kuris turi būti tęsiamas, pradžia.

ISBN:
9984742229
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Gataučių seniūnijos toponimų daryba / Janina Švambarytė-Valužienė, Nerija Bartkutė, Sandra Kumžaitė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2006, t. 1, p. 157-162.
  • Telšių rajono toponimų daryba : disertacija / Ilona Mickienė. Kaunas, 2001. 160 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56545
Updated:
2019-12-01 16:38:07
Metrics:
Views: 23
Export: