Toponimija skaitmeniniu pavidalu : Joniškio rajono vietovardžių geolingvistinė duomenų bazė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Toponimija skaitmeniniu pavidalu: Joniškio rajono vietovardžių geolingvistinė duomenų bazė
Alternative Title:
Digitization of toponymy: geolinguistic database of toponymy of Joniškis district
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2008, t. 4, p. 20-27
Keywords:
LT
Joniškis; Lietuva (Lithuania); Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma kompiuterizuota Joniškio rajono teritorijos vietovardžių duomenų bazė: supažindinama su duomenų bazės kūrimo priežastimis, tikslais, šios bazės ypatybėmis, naudojimo galimybėmis. Tai pirmoji skaitmeninė regioninės toponimijos duomenų bazė, kuri gali pasitarnauti kaip modelis skaitmeninant ir kitų regionų ar net visos Lietuvos vietovardžius. Skiriamos tokios jos naudojimo galimybės: 1) mokslo tyrinėjimams: pirmiausia onomastams, t. y. vardyno tyrinėtojams, taip pat kitiems kalbotyrininkams, istorikams, geografams, etnografams ir kitų sričių mokslininkams; 2) pritaikoma ir pedagoginėje veikloje: dirbant su studentais, mokykloje įvairioms savarankiško darbo užduotims, mokant mokslinio tyrinėjimo pagrindų, pratyboms, susijusioms su tikriniais daiktavardžiais, ir pan.; 3) naudotina ir praktinėms reikmėms: keliaujant po kraštą, norint sužinoti apie savo gimtąsias vietas, ieškant šio regiono istorinių, tautosakos žinių; 4) pritaikoma ir tam tikroms admininstracinėms regiono reikmėms. Šios vietovardžių duomenų bazės objektas yra apie 6000 vietų vardų, priklausančių Joniškio rajono teritorijai. Geolingvistinėje duomenų bazėje geografinė informacija apie kiekvieną vietovardį susieta su lingvistine. Apibendrinama, kad skaitmeninė duomenų bazė – tinkamas būdas tvarkyti gausius toponimikos tyrinėjimų duomenis. Joniškio rajono vietovardžių geolingvistinė duomenų bazė – ir regioninės toponimijos sistemos pristatymas, ir jos išsaugojimo garantas. Tikėtina, kad ši duomenų bazė paskatins Lietuvos vietovardžių, kaip unikalios kultūros paveldo dalies, skaitmeninimą.Reikšminiai žodžiai: Geolingvistinė duomenų bazė; Paieška; Paveldo išsaugojimas; Skaitmeninimas; Toponimas; Vietovardis; Digitization; Geolinguistic database; Place-name; Preservation of heritage; Search; Toponym.

ENThe article presents a computerised database of toponymy of Joniškis District: factors that determined the development of such a base, its aims, peculiarities and possibilities for use. It is the first digital database of regional toponymy, which can be used as a model when digitalising place-names of other regions or the whole of Lithuania. The following possibilities for the database use are offered: 1) research activities: first of all for onomastics as well as for research activities in other fields of science, such as linguistics, history, geography, ethnography, etc., 2) pedagogical activities: work with students, various independent tasks at school, teaching fundamentals of scientific research, exercises related to proper nouns, etc.; 3) practical purposes: travelling in the regions, searching information on native places, their history and folklore; 4) certain administrative needs of the district. The object of this database is about 6,000 place-names from the territory of Joniškis district. The geographical information this geo-linguistic database provides about each place-name is related to the linguistic information about it. The author summarises that the digital database is a suitable way to administer broad data of toponymic research. The geolinguistic data base of place-names of Joniškis also serves as a presentation of regional toponymy and secures its preservation. This work is likely to stimulate further digitalisation of Lithuanian place-names and their preservation as cultural heritage.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19476
Updated:
2018-12-20 23:18:23
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: