Kurhan 47 z mieczem z cmentarzyska w Zwirblach (Žvirbliai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kurhan 47 z mieczem z cmentarzyska w Zwirblach (Žvirbliai)
Alternative Title:
  • Barrow No. 47 containing sword from Žvirbliai barrow cemetery
  • Pilkapis Nr. 47 su kalaviju iš Žvirblių pilkapyno
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2001, t. 21, p. 241-266
Keywords:
LT
Rytų Lietuva; Žvirblių pilkapynas; degintinis kapas; ginklai; importas; X-XI a..
EN
Eastern Lithuania; Žvirbliai barrow cemetery; cremation burial; weapons; imports; the 10th-11th centuries.
Summary / Abstract:

LT1925 m. lenkų a archeologo Romano Jakimovičiaus tyrinėtas Žvirblių pilkapynas (Vilniaus miestas) ir jo radiniai dažnai minimi įvairioje archeologinėje literatūroje, tačiau plačiau mokslinei visuomenei nežinomi ir neprieinami. Straipsnyje analizuojami pilkapyje Nr. 47 aptikto turtingo kapo Nr. IIJ radiniai. Šio kapo įrengimas nesiskiria nuo kitų Rytų Lietuvos etnokultūrinės srities degintinių kapų. Minėtame kape aptikti 39 dirbiniai, iš kurių Rytų Lietuvoje retas V tipo kalavijas, E tipo ietigaliai su skliautiniu ornamentu puoštomis įmovomis. Visi šie ginklai, datuotini X-XI a. riba, yra importiniai. Gausu papuošalų. Buitinės paskirties daiktams skirtinas pincetas ir peiliukai. yra išskirtinis iš kitų Rytų Lietuvos pilkapių etnokultūrinės erdvės kapų. Jame aptikta skandinaviškos kilmės ginklų: kalavijų ir ietigalių. Daug kitų dirbinių, kaip antai: antkaklės plokščiais užkeistais galais, vytinė kūginiais galais antkaklė, apyrankės ir krūtinės papuošalo jungiamoji dalis - artimi Vakarų Lietuvos ir Latgalos materialinei kultūrai. Žvirblių pilkapio Nr. 47 kapas Nr. IIJ datuojamas X-XI a. pirmąja puse. Jame palaidotas jaunas vyriškos lyties asmuo, kuris galėjo būti aukštą socialinį rangą turintis karys.

ENThe examinations of the Žvirbliai barrow (in Vilnius), performed in 1925 by Polish archeologist Roman Jakimowicz and his findings are quite frequently mentioned in different archeological literature however they are not widely known and accessible to the scientific community. The article analyzes the findings, discovered in the rich tomb No. IIJ in barrow No. 47. The equipment of the tomb is not different from other burned tombs of the Eastern Lithuanian ethnic cultural region. 39 articles were found in the aforementioned tomb, including a sword of type V, rare in the Eastern Lithuania and spearheads of the E type with sheathes, decorated by arched ornaments. All of the aforementioned weapons, dated the 10th – 11th century, were imported. Decorations are plentiful. The tweezers and small knifes can be attributed to the objects of household use. The said tomb stands out among other tombs of the ethnic cultural area of the Eastern Lithuanian barrows. Swords and spearheads of Scandinavian origins were found in it. Other articles, such as necklaces with flat edges, rod necklace with conical edges, bracelets and a connecting part of a chest decoration are close to the material culture of the Western Lithuania and Lettigallia. Tomb No. IIJ of the Žvirbliai barrow No. 47 is dated the first half of the 10th – 11th century. The tomb was the final resting place for a young male, who could have been a warrior of a high social status.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15841
Updated:
2014-05-30 19:39:54
Metrics:
Views: 8    Downloads: 6
Export: