Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda)
Alternative Title:
Romėniškųjų laikų pabaigos bruožai Baltų kapinyno medžiagoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2000, t. 4, p. 27-44
Keywords:
LT
Baičiai (Baitai); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami papuošalai ar drabužių puošybos elementai, rasti pastarajame dešimtmetyje tyrinėjant Baitų plokštinį kapinyną (Klaipėdos rajone) ir atspindi tiesioginius ar netiesioginius ryšius su kitų Europos Barbaricumo regionų dėvėsenos stilistika romėniškųjų laikų pabaigoje. Baitų kapinynas priklauso Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinei sričiai, o iki šiol tyrinėjimų metu dauguma atidengtų kapų skirtini IV amžiui. Baitų kapinyne rastų gintarinių kabučių forma labai natūralistiška, todėl nelieka abejonių, kad vaizduojamas vabalas. Tikėjimai, jog žmogaus siela iš kūno gali išeiti paukščio ar bitės pavidalu užfiksuoti ne tik lietuvių sakmėse, bet net ankstyvųjų viduramžių Europos rašytiniuose šaltiniuose. Baitų kapinyno moterų kapuose randami vėlyvesnės formos rozetmiai smeigtuka, būdingi visam vakarų Lietuvos regionui, yra vietinės rozetes ir tutuli formų. Rozetės ornamentas kartojamas ir žiedų formos, ir smulkiose drabužių puošybos detalėse. Autorė mano, jog Baitų kapinynas yra vienas iš tipingų romėniškojo laikotarpio pabaigos Vakarų Lietuvos laidojimo paminklų, kurio medžiaga liudija, kad kapinynų su akmenų vainikais kultūros žmonės, gyvendami srauto Skandinavija-Vidurio Europa-Juodosios jūros pakrantės kaimynystėje, gauna iš jo ne tik pavienio importo pavyzdžių, bet perima ir stilistines idėjas savo vietiniams dirbiniams. Kartais tos idėjos pas vakarų baltus ateina daugiau ar mažiau tiesiogiai iš Romos imperijos pakraščių, o kitais atvejais baltus pasiekia jau savaip perkeistos germanų ar kitų kaimyninių genčių, o po to pritaikomos.Reikšminiai žodžiai: Baitų plokštinis kapinynas; Vėlyvasis Romos laikotarpis; Importas; Juvelyrika.

ENThe article provides an overview of decorations or clothes’ decoration elements, found during the last decade when examining the laminar necropolis of Baitai (in Klaipėda area) and reflects the direct and indirect connections with stylistics of wear in other European Barbaricum regions at the end of the Roman period. The Baitai necropolis belongs to the cultural area of the Western Lithuanian necropolises and most graves, uncovered during the examinations until present are attributed to the 4th century. The shape of amber staples, found in the Baitai necropolis is very naturalistic therefore there are no doubts that the represented object is a bug. The beliefs that the human soul is able to leave the body in a shape of a bird or a bee are present in both Lithuanian sagas and the written sources of the early medieval Europe. The rose shaped pins, characteristic of the entire region of the Western Lithuania are found in women’s graves of the Baitai necropolis. The rose ornament is reiterated in the flower shaped clothes’ decoration details. The author is of the opinion that the Baitai necropolis is one of the typical Western Lithuanian burial monuments of the end of the Roman period, whose materials show that the people of the culture, who neighboured the range of Scandinavia – Central Europe – the Black Sea, not only obtained individual imported examples, but also took over stylistic ideas for their local articles. Sometimes the ideas came to the Western Baltic tribes from the peripheries of the Roman empire, in other cases the already changed ideas came from the German or other neighbouring tribes and were correspondingly adapted.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14638
Updated:
2018-12-17 10:42:34
Metrics:
Views: 63    Downloads: 14
Export: