Sėlių paminklai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sėlių paminklai Lietuvoje
Alternative Title:
  • Selonian archaeological sites in Lithuania
  • Памятники селов на территории Литвы
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2000, t. 20, p. 7-20
Keywords:
LT
sėliai; paminklai; teritorija; radiniai; chronologija.
EN
the Selonians; monuments; artefacts; chronology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra apžvelgiama sėlių kultūra ir jų teritorija. Naudojant archeologinę medžiagą, istorinius, antropolognius bei lingvistinius duomenis, etnokultūrinė situacija mūsų eros I tūkstantmetyje. Straipnyje yra apibendrinamos mokslininkų sukauptos žinios apie sėlių materialinę kultūrą, jų papročius ir teritoriją bei paskelbiama naujai ištirtų sėlių pilkapynų Visėtiškėse ir Miškiniuose (Anykščių r.) medžiaga. Analizuojama tema iki šiol tebėra tyrinėta daugiau atsitiktinai, nėra nuodugnių bei sistemingų tyrimų apie sėlių materialinę kultūrą, jų papročius bei teritoriją. Istoriografijoje vis dar yra baltų dėmių apie sėlių teritoriją ir jos kaitą įvairiais chronologiniais laikotarpiais, jos kultūros išsiskyrimo laiką, sėlių lituanizaciją ir latvizaciją, jų būdingus materialinės kultūros bruožus. Pilkapiai su griautiniais kolektyviniais kapais vyrauja Pietinėje sėlių arealo dalyje, dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Miškinių ir Visėtiškių (Anykščių r.) pilkapynai yra to pavyzdžiai. Pastarasis pilkapynas yra jau iki galo susiformavusio sėlių etnoso palikimas.

ENThe article provides an overview of the Selonian territory and culture. By using archeological materials, historical, anthropological and linguistic data, the article restored the ethnocultural situation in the 1st millennium A. D.. The article summarizes the scientists’ knowledge on the material culture of Selonians, their traditions and territory and publishes the materials of the newly studied Selonian barrows in Visėtiškės and Miškiniai (Anykščiai district). The subject of the analysis has previously been studied incidentally, there are no systematic and comprehensive studies of Selonian material culture, traditions and territory. Historiography still has gaps regarding the Selonian territory and its changes in different chronological periods, the time of distinguishing the Selonian culture, Lithuanization and Latvization of Selonians and the typical traits of their material culture. The barrows with collective graves prevail in the Southern part of the Selonian habitat, i. e. the present-day Lithuanian territory, examples being the barrows of Miškiniai and Visėtiškės (Anykščiai district). The latter is heritage of the fully shaped Selonian ethnos.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15440
Updated:
2018-12-20 22:51:48
Metrics:
Views: 48    Downloads: 13
Export: