Lietuvos dailės istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos dailės istorija
Editors:
Andriuškevičius, Alfonsas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.
Pages:
410 p
Notes:
Autoriai: Aleksandra Aleksandravičiūtė, Alfonsas Andriuškevičius, Adomas Butrimas, Rasa Butvilaitė, Valentas Cibulskas, Marius Iršėnas, Lolita Jablonskienė, Algė Jankevičienė, Giedrė Jankevičiūtė, Rūta Janonienė, Rasa Janonytė, Raminta Jurėnaitė, Aida Kačinskaitė, Dalia Klajumienė, Ieva Kuizinienė, Albinas Kuncevičius, Laima Laučkaitė, Jolita Liškevičienė, Elona Lubytė, Marija Matušakaitė, Ilona Mažeikienė, Jūratė Meilūnienė, Rasa Mikučionytė, Algimantas Miškinis, Jolita Mulevičiūtė, Aistė Narušytė, Mindaugas Paknys, Ieva Pleikienė, Dalia Ramonienė, Kristina Sabaliauskaitė, Helmutas Šabasevičius, Lijana Šatavičiūtė, Laima Šinkūnaitė, Jolanta Širkaitė, Skaidra Trilupaitytė, Auksė Vičkienė, Birutė Rūta Vitkauskienė, Rasa Žukienė. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Gotika / Gothic; Religinis menas / Religious art; Renesansas / Renaissance; Romantizmas / Romanticism.
Summary / Abstract:

LTLietuvos dailės istorijos vadovėlis yra parengtas daugelio menotyrininkų, tyrinėjančių įvairių epochų meno raidą. Pirmą kartą pabandyta viename leidinyje apžvelgti krašto dailės istoriją nuo pačių seniausių laikų iki dabarties meninio gyvenimo reiškinių. Daug dėmesio skirta ir architektūrai, nes dailės raida neatsiejama, o kai kuriose epochose buvo netgi tiesiogiai nuo jos priklausoma. Kartu su naujausiųjų laikų daile aptariamos tradicinę dailės sampratą praplečiančios kūrybos sritys. Siekiant išryškinti esminius kiekvienos epochos dailės ypatumus, chronologinis dėstymas derinamas su probleminiu. Knyga suskirstyta dailės raidos tarpsnių skyriais, o kiekvienas skyrius, apimantis konkrečią meninę epochą, stilių ar kryptį, savo ruožtu yra skirstomas smulkesnėmis temomis, autorių nuomone, geriausiai atspindinčiomis įvairius aptariamo laikotarpio dailės reiškinius. Svarbi šio vadovėlio ypatybė – bandymas parodyti Lietuvos dailės ir architektūros raidą bendrame Europos meniniame kontekste. Todėl pirmiausia apžvelgiami bendri tam tikro laikotarpio ar stiliaus bruožai, jų „atėjimo“ į Lietuvą keliai ir būdai, padedantys geriau suprasti ir lietuviškąją dailės reiškinių specifiką. Viename kitame skyriuje plačiau aptariami būdingiausi atitinkamo laikotarpio architektūros objektai ar atskirų dailininkų kūryba. Konkrečiais pavyzdžiais norėta atskleisti bendrųjų bruožų ir individualumo santykį, kaip tik ir lemiantį kiekvienos šalies ir kiekvienos epochos dailės įvairovę. Kita reikšminga vadovėlio ypatybė yra ta, kad Lietuvos dailės ir architektūros istorija dėstoma atsižvelgiant į laiko tėkmėje kitusią valstybės geopolitinę padėtį. Leidinyje pateikti ir naujausių tyrinėjimų duomenys, kurie leis pajausti ir šiuolaikinei Lietuvos dailėtyrai aktualias problemas.Reikšminiai žodžiai: Europa; Stilistinės kryptys; Gotika; Renesansas; Barokas; Klasicizmas; Romantizmas; Sakralinis menas; Meno mokyklos; Europe; Lithuania; Stylistic trends; Gothicism; The Renaissance; The Baroque; Classicism; Romanticism; Sacral art; Art schools.

ENThis Lithuanian art history textbook was prepared by many art historians, who study various stages of artistic evolution. For the first time one publication was compiled to review the history of Lithuanian art from ancient time to its present artistic life. It focuses on architecture as it was integral to the development of art and in some eras was even directly dependent on it. The most modern art is also discussed. Aiming to highlight the differences and problems associated with each art period, the material is presented in chronological order. The book is divided into chapters representing the periods of art development, where each chapter covers a specific era of art, style or direction, which are then divided according to the more specific subjects or author's opinion to represent various art events describing the period covered. An important feature of this textbook is an attempt to show the development of Lithuanian art and architecture in the context of European art. Therefore, it first gives a general overview of a certain period or style, and then explains how it came to Lithuania helping better understand the specifics of Lithuanian art. Some chapters discuss in more detail pieces of architecture or works of artists representing a certain period of art. Through these examples it was aimed to show the differences between general and individual features of a certain style that define the variety of art throughout the stages of its development. Another significant feature of the textbook is that the history of Lithuanian art and architecture is presented in accordance with the changes in the state's geopolitical position. The publication contains the latest research data that will bring out the problems relevant even to modern Lithuanian art studies.

ISBN:
9986571774
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10091
Updated:
2020-06-15 15:30:06
Metrics:
Views: 150
Export: