Structure, chronology and interregional relations: an analysis of the archaeological material from Opstainis, Vilkyškiai Iron-Age hill-fort and settlement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Structure, chronology and interregional relations: an analysis of the archaeological material from Opstainis, Vilkyškiai Iron-Age hill-fort and settlement
Alternative Title:
Struktūra, chronologija ir tarpregioniniai ryšiai Opstainio, Vilkyškių geležies amžiaus piliaklnio ir gyvenvietės Nemuno žemupyje, archeologinės medžiagos kontekstinė analizė
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2012, t. 17, p. 136-151, VIII
Keywords:
LT
Geležies amžius; Estija (Estonia); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilkyškiai; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Piliakalniai / Hilforts; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTArcheologinės medžiagos iš Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių trūkumas ir siekis gyvenviečių archeologijoje pradėti taikyti šiuolaikinius metodus ir technologijas lėmė, kad Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas Opstainio, Vilkyškių geležies amžiaus piliakalnio ir gyvenvietės, komplekse studentų mokymo tikslais 2008 m. pradėjo tęstinius nedidelės apimties archeologinius tyrimus, kurie pamažu išaugo į tarptautinius kompleksinius mokslinius tyrimus (1–12 pav.; VIII: 1–3 iliustr.). Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti piliakalnio gyvenvietės erdvinę struktūrą ir chronologinę raidą, apibendrinant šiandien turimą archeologinių ir geomagnetinių tyrimų medžiagą. Opstainio piliakalnis tyrinėtas 2008 ir 2009 m. Piliakalnio aikštelės pietiniame pakraštyje, pietrytiniame šlaite ir papėdėje, lankytojams statomų laiptų vietoje, ištirtas bendras 76 m² plotas, taip pat Tyrinėta piliakalnio papėdėje į rytus ir pietryčius nuo piliakalnio esančioje gyvenvietėje, kuri užima maždaug 2,5 ha plotą. Kita gyvenvietės dalis yra į šiaurę ir vakarus nuo piliakalnio gretimoje aukštumoje ir užima maždaug 3 ha plotą. Nuo 2005 m. abiejose gyvenvietės dalyse ištirtas bendras 358 m² plotas. Išanalizavus archeologinės keramikos pasiskirstymą gyvenvietės kultūrinio sluoksnio stratigrafijoje nustatyta, kad egzistavę ištisą geležies amžių apie 1000 m. po Kr. piliakalnis ir gyvenvietė gyventojų buvo apleisti. Piliakalnio papėdės gyvenvietės centrinėje dalyje buvo amatų ar gamybos vieta. Tai liudija archeologinių tyrimų metu rasti metalų lydymo ir apdirbimo produktai ir atliekos (kritės, gargažės, bronzos laužas lydymui ir liejimo formelių fragmentai).Teritorija buvo gana tankiai užstatyta, gyvenvietėje greta pastatų buvo vandens šuliniai, ovalo formos plokščiadugnėse duobėse greičiausiai buvo laikomos maisto atsargos. Piliakalnio papėdės gyvenvietės šiaurinėje dalyje geofizikiniais tyrimais aptiktas maždaug 20 m ilgio ir 5 m pločio stulpinės konstrukcijos pastatas. Šiuo žvalgymo metodu gyvenvietės centrinėje dalyje buvo du pusiau žeminės tipo pastatai. Šioje vietoje 2011 m. pradėti archeologiniai tyrimai bus tęsiami ir ateinančiais metais. Šiandien iš Opstainio, Vilkyškių geležies amžiaus piliakalnio ir gyvenvietės, turimi mokslinių tyrimų duomenys (pusiau žeminės tipo pastatai, ovalo ir „kriaušės“ formos plokščiadugnės ūkinės duobės, kryžiaus formos įspaudais ornamentuotų lipdytų puodų šukės) liudija Nemuno žemupio ir pietvakarių Baltijos jūros regiono gyventojų kontaktus I tūkst. po Kr. antrojoje pusėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Amžius, geležies; Archeologija; Geležies amžius; Gyvenvietės; Gyvenvietės struktūra; Keramika; Mokslas; Nemunas; Nemuno delta; Opstainys (kaimas); Piliakalniai; Piliakalnio gyvenvietės kompleksas; Radiniai, archeologiniai; Ryšiai, kultūriniai; Tyrimai (tyrinėjimai), archeologiniai; Vilkyškiai; Šalys, Baltijos jūros; Archaeology; Ceramics; Communication, cultural; Countries, Baltic; Finding, archaeological; Hill-forts; Iron Age, hill-fort settlement complex, settlement structure, potter; Iron age; Lithuania; Nemunas; Nemunas delta; Opstainys (village); Research, archaeological; Science; Vilkyškiai; Village.

ENArticle presents an analysis of the spatial structure and the chronological development of Opstainis, Vilkyškiai Iron-Age hill-fort settlement, on the basis of archaeological and geomagnetic survey data. It has been ascertained that the hill-fort and the settlement were inhabited throughout the first millennium AD. The currently available scientific research data from Opstainis, Vilkyškiai Iron-Age hill-fort and settlement (half-sunken building or pit houses, oval-shaped and pear-shaped flatbottom household pits, and shards of handmade pottery decorated with cross-shaped imprint ornaments) serve as indications of contacts between the inhabitants of the lower reaches of the River Nemunas and the southwest Baltic Sea region in the second half of the first millennium AD. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44277
Updated:
2020-03-25 16:48:11
Metrics:
Views: 34    Downloads: 7
Export: