Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologija
Alternative Title:
  • Typology and chronology of the crossbow brooches with the bent foot found in Lithuania
  • Типология и хронология прогнутых подвязных фибул, найденных в Литве
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2002, t. 22, p. 243-274
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTSegė - vienas puošniausių ir labiausiai paplitusių papuošalų. Per šimtmečius kito jų forma, stilius, ornamentika bei paplitimo arealai. Todėl įvairūs jų tipai, potipiai, variantai yra patogūs chronologiniai indikatoriai, leidžiantys nustatyti archeologinio objekto ar komolekso chronologiją. Jų dėka galime atsekti prekybinius bei kultūrinius kontaktus, išskirti atskirus atninius ir kultūrinius vienetus. Šio darbo tikslas - kiek įmanoma detaliau suklasifikuoti 3 tipų seges - paprastas lankines seges lenkta kojele, žieduotąsias bei lankines trikampe lenkta kojele. Pasekti jų raidą, nustatyti ir patikslinti išskirtų potipių, variantų chronologiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Segės lenkta kojele; Tiplogija; Chronologija; Lithunia; Fibulae with a bent foot; Typology; Chronology.

ENThe brooch is one of the most splendid and widely spread ornaments. During hundreds of years their shape, style, ornament and zones of spread varied quite much. So the difference of their types, sub types, options are very convenient chronological indicators, which allow us to determine the chronology of the archaelogical object or complex. Thanks to them we may trace the trade abd cultural contacts, to highlight the separate cultural units. The purpose of this article is to classify the brooches of 3 types as precisly as possible – „ordinary“ crossbow brooches with a bent foot, ring and crossbow brooches with a triangular foot. We also are going to trace their evolution, determine and verify the chronology of the highlighted sub types and options. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15860
Updated:
2018-12-20 22:56:02
Metrics:
Views: 99    Downloads: 29
Export: