Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI-XX amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI-XX amžiuje
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 1997.
Pages:
782 p
Series:
Mažosios Lietuvos fondo leidiniai; 16
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pirma dalis. LAIKMETIS IR ŽMONĖS. Pratarmė — I. Mažosios Lietuvos susidarymas— II. Religijų kaita — III. Naujų maldos namų statyba, parapijų steigimas liuteronybės įtvirtinimo laikotarpiu — IV. Bažnyčių statyba, parapijų steigimas XVIII - XX a. — V. Kai kurie lietuvininkų religiniai-buitiniai papročiai — VI. Prūsijos lietuviai katalikai, reformatai, baptistai — VII. Bažnyčia pirmojo ir antrojo pasalinių karų laikotarpiu — VIII. Liuteroniškos bažnyčios kunigai — IX. Religinė literatūra — X. Surinkimininkai — XI. Klaipėdos krašto bažnyčia 1923 - 1997 m. — XII. Mažlietuviai - karo bėgliai — XIII. Liuteronų bendruomenės sovietinės okupacijos metais — Antra dalis. MAŽOSIOS LIETUVOS PARAPIJOS. I. Klaipėdos bažnytinė apskritis — II. Šilokarčemos bažnytinė apskritis — III. Tilžės bažnytinė apskritis — IV. Ragainės bažnytinė apskritis — V. Pakalnės (lankos) bažnytinė apskritis — VI. Labguvos bažnytinė apskritis — VII. Įsruties bažnytinė apskritis — VIII. Gumbinės bažnytinė apskritis — IX. Pilkalnio bažnytinė apskritis — X. Stalupėnų bažnytinė apskritis — XI. Galdapės bažnytinė apskritis — XII. Darkiemio bažnytinė apskritis — XIII. Parapijos už Mažosios Lietuvos teritorijos ribų — XIV. Baigiamasis žodis — XV. 1525 - 1995 m. Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiose kunigavusių dvasininkų sąrašas — XVI. Literatūros ir šaltinių sąrašas — XVII. Pavardžių rodyklė — XVIII. Geografinių pavadinimų rodyklė — XIX. Die Kirche in Kleinlitauen (Zusammenfassung) — XX. Inhaltverzeichnis.
Keywords:
LT
16 amžius; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth; Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915); 20 amžius.
Summary / Abstract:

LTPirmasis skyrius - “Mažosios Lietuvos susidarymas” primena lietuvininkų, savitos etninės žmonių bendrijos, susiformavimo aplinkybes. Be šių žinių būtų sunku suvokti liuteroniškosios Bažnyčios plėtotę šiame krašte. II-VIII skyriuose apžvelgiama parapijų steigimo, bažnyčių statybos seka, dvasininkų rengimas, religinė literatūra. Pastarajai skirta itin daug dėmesio: Mažoji Lietuva - knygos, spausdinto žodžio lopšys. Liuteroniškoji Bažnyčia neįsivaizduojama ir be surinkimininkų veiklos. Nagrinėjant ją, stengtasi įžvelgti pietizmo specifiką Mažojoje Lietuvoje, ateinančioms kartoms išsaugoti žymiausių surinkimininkų-sakytojų atminimą. Tolesniuose skyriuose pasakojama apie pastoracinę Bažnyčios veiklą tragiškiausiu šio krašto istorijos - Antrojo pasaulinio karo bei pokario - laikotarpiu. Antrąją šio darbo dalį sudaro Mažosios Lietuvos parapijų istorijos. Plačiau ar siauriau apibūdinta 162-jų bendruomenių raida, čia dirbę dvasininkai, jų įnašas į krašto dvasinę kultūrą. [Iš Pratarmės]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/102427
Updated:
2024-06-06 10:26:45
Metrics:
Views: 58
Export: