Tautiškumas ir religija klaipėdiečių memuarinėje literatūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautiškumas ir religija klaipėdiečių memuarinėje literatūroje
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2018, Nr. 48, p. 72-91. Mokslo ir tikėjimo dialogai. [4]
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis pastaruoju metu gausiai leidžiamu memuarinės literatūros segmentu, apžvelgiama, kaip Klaipėdos krašto gyventojai - lietuvininkai ir vokiečiai - suvokia tautiškumą bei religiją, kokiais kriterijais vadovaujantis save priskiria vienai ar kitai tautinei ir konfesinei grupei. Apžvelgiami nauji šaltiniai ir esami istoriografijos darbai, akcentuojami ekonominiai, kultūriniai, religiniai skirtumai, kurie XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje lėmė lietuviškosios savivokos sampratos skirtumus Didžiojoje ir Prūsų Lietuvoje. Tiriama, kaip tautiškumo suvokimas priklauso nuo kultūrinio ir religinio konteksto. Nustatyta, kad net ir tos pačios tautos, gyvenusios skirtingomis politinėmis bei religinėmis aplinkybėmis, atstovai, siekdami bendro tikslo, būdus tam tikslui pasiekti gali rinktis visiškai skirtingus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėda; Tautiškumas; Religija; Lietuviai; Vokiečiai; Klaipėda; Nationality; Religion; Lithuanians; Germans.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80105
Updated:
2022-01-11 15:04:03
Metrics:
Views: 47    Downloads: 8
Export: