Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010.
Pages:
255 p., [1] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Kuršių nerijos kraštovaizdis ir žmogus: koegzistencija — Kraštovaizdžio įspaudai Kuršių nerijos gyventojų tapatybės kontūruose — Protestantų dvasininkų kultūrinės veiklos pėdsakai Kuršių nerijoje — Kuršių nerijos kurortai ir industrinė epocha — Nidos dailininkų kolonija ir žvejų kaimas - socialinių kontaktų reikšmė — Kuršių nerija - pasitraukimo kelias: atminties tiltas — Rytų Prūsija - Prūsų Lietuva: kultūros kraštovaizdžio bruožai — Rytų Prūsijos kultūrinė terpė ir Prūsų Lietuva XIX amžiuje — Karalienė Luisė Prūsų Lietuvos / Vakarų Lietuvos identiteto transformacijose — Paribio kultūros asmenybės: Simonas Dachas ir Martynas Liudvikas Rėza — Adalbertas Bezzenbergeris - daugiakultūrės Rytų Prūsijos tradicijos tyrinėtojas — Pabaiga — Zusammenfassung — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama kultūros kraštovaizdžio istoriniame Rytų Prūsijos regione problema, paliečiant ir tapatybės raiškos formas. Dėmesys koncentruojamas į Prūsų Lietuvos kultūros raidos XIX–XX a. aspektus ir kraštovaizdžio, kurio dominantė – Kuršių marios, svarbą kultūrinės tapatybės modeliams. Šioje knygoje bandoma perprasti prie Kuršių marių šimtmečiais gyvenusių žmonių būties šifrą. Drastiškai kintantis Kuršių nerijos kraštovaizdis implikavo čia gyvenusiems kovos dėl išlikimo, nuolatinės įtampos, keliamos įvairių gamtos stichijų apraiškų, poveikį jų kultūrinei tapatybei. Knygos autorė pastebi, kad XIX amžius pasižymėjo dinamiška Kuršių nerijos kraštovaizdžio kaita, kuri buvo susijusi su didelio masto šio pusiasalio apželdinimo darbais. Išryškinant Kuršių nerijos kraštovaizdžio unikalumą ir etninį savitumą, didelę reikšmę turėjo Nidos dailininkų kolonijos atstovų darbai, kuriuose užfiksuoti kurėnai, žvejų apranga, kapinės, buities detalės ir kita.Reikšminiai žodžiai: Adalbertas Bezzenbergeris; Dailininkai; Etninė įvairovė; Gintaras; Juodkrantė; Koegzistencija; Kultūrinis kraštovaizdis; Kultūrinis landšaftas; Kultūrinė tapatybė; Kurortai; Kuršių Nerija; Kuršių marios; Lietuvininkai; Liudvikas Rėza; Martynas; Nida; Paribio kultūra; Protestantų bažnyčia; Protestantų dvasininkai; Rytų Prūsija [East Prussia]; Simonas Dachas; Tapatybė; Tautinis identitetas; Vizualinė patirtis; Adalbert Bezzenberger; Amber; Coexistence; Cultural identity; Cultural landscape; Curonian Spit; Curonian Split; Curonian lagoon; East Prussia; Ethnic diversity; Frontier culture; Identity; Juodkrantė; Martin Liudvig Reza; National identity; Nida; Painters; Protestant Church; Protestant clergy; Resorts; Simon Dach; Visual experience.

ENThe book examines the problem of cultural landscape in the historical region of East Prussia, touching upon forms of identity expression. Focus is on aspects of the development of the culture in Prussian Lithuania in the 19th and 20th centuries and on the importance of the landscape, the dominant of which is the Curonian Lagoon, for models of cultural identity. The book attempts to decipher the code of being of the people who lived by the Curonian Lagoon for centuries. For the population of the Curonian Spit, a drastically changing landscape of the Curonian Spit had an impact of fight for survival and constant pressure from various manifestations of forces of natures on their cultural identity. The author of the book notes that the 19th century was marked by dynamic changes in the landscape of the Curonian Spit which were related to large-scale afforestation of this peninsula. When highlighting the uniqueness and ethnic peculiarity of the Curonian Spit, strong focus is given to works by representatives of Nida artists’ colony in which fisherman clothing, cemetery, details of everyday life etc. are recorded.

ISBN:
9789955185369
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28507
Updated:
2021-01-21 19:10:58
Metrics:
Views: 153    Downloads: 11
Export: