Istorine verte išsiskiriantys kultūros paminklai ir jų apsauga Šiaurės Skalvos regione

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorine verte išsiskiriantys kultūros paminklai ir jų apsauga Šiaurės Skalvos regione
Alternative Title:
Cultural monuments that distinguish themselves in a historical value and their protection in the region of Northern Skalva
In the Book:
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas / Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 92-107
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūros paminklai; Istorinė vertė; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Piliakalniai; Melno taika, 1422; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Skalva; Cultural monuments.
Keywords:
LT
Istorinė vertė; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Melno taika, 1422; Piliakalniai / Hilforts; Skalva; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikai priklausančioje Mažosios Lietuvos etnokultūrinio regiono dalyje – Klaipėdos krašte – esantis kultūros paveldas 1944–1990 m. laikotarpiu labai nukentėjo. Todėl čia esančių ir valstybės saugomų kultūros paminklų sąrašas nėra gausus. Tačiau akivaizdu, kad krašte dar likę nemažai apsaugos nusipelnančių objektų. Šiame straipsnyje aprašomi rytinėje Klaipėdos krašto dalyje, Šiaurės Skalvos istoriniame regione esantys ir mažiau žinomi istorijos paminklai. Nustatyta, kad istorinę vertę turi šie objektai: Šereitlaukio piliakalnis, ant kurio stovėjo apytikriai 1276 m. minima skalvių pilis; sienos linija nustatyta 1422 m. sudaryta Melno taikos sutartimi ir daugiau nei 500 metų skyrusi valstybes; senoji Piktupėnų mokykla 1807 m. buvusi Prūsijos karališkosios poros rezidencija; senoji Žukų mokykla, kurioje 1877–1884 m. mokėsi žymus visuomenės veikėjas, kunigas Vilius Gaigalaitis; Ropkojų katalikų bažnyčia 1867–1870 m. buvusi tarpiniu punktu knygnešiams gabenant lietuvišką spaudą į Didžiąją Lietuvą; ant Rambyno alkakalnio stovintis aukuro akmuo, kurį 1939 m. niekino nacistai; rašytojo Johannes Bobrowski senelių Fröhlich sodyba Mociškių kaime; buvusios K. Donelaičio gimnazijos pastatas Pagėgių mieste 1932–1939 m. buvęs krašto lietuvių švietimo ir visuomeninio gyvenimo centru; troba Rukų bažnytkaimyje, kurioje 1953 m. kovodami žuvo Lietuvos partizanai Jurgis Kisielius-Maironis bei Aleksas Vaičiulis-Kęstutis. Galima būtų paminėti dar daugiau nei 30 istorinę vertę turinčių kultūros paminklų šiame regione. [Iš leidinio]

ENThe cultural heritage in the part of ethno-cultural region of Lithuania Minor – Klaipėda region – that belongs to the Republic of Lithuania suffered greatly between 1944 and 1990. Therefore the list of cultural monuments protected by the state is not abundant. However, it is obvious that there are many objects in the region that deserve protection. The article describes less known historical monuments located in eastern part of Klaipėda region, Northern Skalva. It is established that the following objects are of historical value: Šereitlaukis hill fort on which the castle of Scalvians mentioned approximately in 1276 stood; the border line established by the Peace of Melno in 1422, which divided the states for more than 500 years; the old school of Piktupėnai, the old school of Žukai where in 1877–1884 the famous public man, priest Vilius Gaigalaitis studied; the Catholic Church of Ropkojai, which in 1867–1870 was an intermediate point for the book hawks when they smuggled the Lithuanian press to Lithuania; the altar-like rock on Rambynas Hill; the farmstead of the Fröhlich, grandparents of the writer Johannes Bobrowski in the village of Mociškiai; the building of the former K. Donelaitis high school in Pagėgiai, which was the centre of education and public life of the Lithuanians in 1932-1939; a cottage in Rukai village in which the Lithuanian partisans Jurgis Kisielius-Maironis and Aleksas Vaičiulis-Kęstutis where killed in 1953. More than 30 cultural objects in the region that are of historical value could be mentioned.

ISBN:
9986-19-956-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/714
Updated:
2013-04-28 15:20:57
Metrics:
Views: 43
Export: