Evangelikų liuteronų chorų 1946-1989 m. repertuaro bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Evangelikų liuteronų chorų 1946-1989 m. repertuaro bruožai
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 3, p. 23-27. Chorinės muzikos leidiniai Lietuvoje
Keywords:
LT
Choras; Chorinis kūrinys; Choro repertuaras; Evangelikų liuteronų bendruomenė; Giesmės chorui; Liaudies melodijų harmonizuotės; Stambesni choriniai kūriniai religiniais tekstais.
EN
Choir chants; Choral repertoire; Choral work; Choral works; Chorus; Community of Lutherans; Evangelical Lutheran community; Harmonized folk melodies; Large choral works of religious texts; Repertoire of chorus.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nušviečiama repertuaro sandara (Klaipėdos evangelikų liuteronų bendruomenės choro repertuaro pagrindu), repertuaro šaltiniai, iškeliami kūrinių ryškesnieji bruožai. Visa tai pateikiama bendruomenės raidos ir pasaulietinės chorinės literatūros kontekste. Straipsnio tikslas - nušviesti repertuaro būdinguosius bruožus. Uždaviniai - nustatyti repertuaro sandarą, šaltinius, būdinguosius bruožus ir juos nulėmusias aplinkybes. Objektas - Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios choro repertuaras. Metodai - repertuaro giesmių muzikinė analizė, interviu su kunigais, choro dalyviais, buvusiais choro vadovais ir kitais bažnyčios tarnautojais. [Iš straipsnio]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43821
Updated:
2019-02-06 09:08:41
Metrics:
Views: 2
Export: