Senųjų kapinių istorijos: vietinių gyventojų ir pokarinių persikėlėlių požiūriai į Klaipėdos krašto liuteronų konfesinio paveldo reliktus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senųjų kapinių istorijos: vietinių gyventojų ir pokarinių persikėlėlių požiūriai į Klaipėdos krašto liuteronų konfesinio paveldo reliktus
Alternative Title:
Stories of old cemeteries: attitudes of the local population and post-war new-comers to the relicts of the Lutheran confessional heritage in Klaipėda region
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 137-161. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šilutė; Lietuva (Lithuania); Gyventojai / Population; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama mokslinių tyrimų medžiaga, surinkta apklausus senuosius Klaipėdos krašto lietuvininkus ir pokario laikais čia naujai persikėlusius asmenis, gyvenančius prie šio krašto istorinių liuteronų kapinaičių, kurios vienaip ar kitaip sąlygoja šių žmonių gyvensenos, tradicinių vertybinių nuostatų ar ūkinės veiklos pobūdį. Didžioji informacijos dalis yra surinkta 2012 m. vasaros ekspedicijų metu Šilutės rajono Saugų seniūnijos kaimuose. Skelbiami ir aptariami autentiški pasisakymai, atsiminimai apie konkrečių kapinaičių kilmės ir raidos istorijas, laidosenos papročius ir įpročius, kapinių (ne)priežiūros bei (ne)tvarkymo problemas. Apibendrinimuose pateikiami apklaustų respondentų požiūriai į artimesnes ir tolimesnes šių kapinių išlikimo perspektyvas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyventojai; Kapinių tvarkymas; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Konfesinis paveldas; Laidojimo papročiai; Literonų kapinės; Liuteronų kapinės; Pokario laikų persikėlėliai; Religinis paveldas; Vietiniai gyventojai; Burial rights; Cemetery care; Confessional heritage; Inhabitants; Klaipėda Region; Local population; Lutheran cemeteries; Post-war settlers; Religious heritage.

ENThe article presents research materials collected by means of surveys of the old Lietuvininkai (residents of Prussian Lithuania) and settlers of the post-war period who lived in the vicinity of the old Lutheran cemeteries; that affected the character of their lifestyle, traditional moral attitudes, and economic activity in one or another way. The major part of the information was collected during summer expeditions to the villages of Saugai rural administrative unit, Šilutė district, in the summer of 2012. Authentic stories and memories of the origin and development of specific cemeteries, burial customs and habits, and the issues of cemetery care or neglecting are published and discussed. The summaries provide the views of the surveyed respondents of the immediate and further prospects of the survival of the said cemeteries. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45049
Updated:
2018-12-17 13:26:23
Metrics:
Views: 55    Downloads: 16
Export: