Plaškiai - gyvenvietės raida ir architektūrinis bei urbanistinis paveldas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plaškiai - gyvenvietės raida ir architektūrinis bei urbanistinis paveldas
Alternative Title:
Plaškiai – evolution of the settlement and urban architectural heritage
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 6, p. 89-100
Keywords:
LT
20 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Plaškių – savitos Klaipėdos krašto gyvenvietės raida bei architektūrinis ir urbanistinis paveldas. Praeityje reikšmingas prekybos ir aptarnavimo centras dar menkai tyrinėtas – tyrimus apsunkina archyvinės medžiagos trūkumas bei keletą dešimtmečių vyravęs sovietų valdžios abejingumas savitų krašto gyvenviečių tyrimams ir globai. Straipsnyje, apibendrinant publikacijose skelbtą informaciją, analizuojant kartografinę medžiagą hipotetiškai rekonstruoti svarbesni Plaškių raidos bruožai. Plaškių raidą, manoma, pirmiausia nulėmė gamtiniai veiksniai, ir tik vėliau pakoregavo ekonominiai. Gyvenvietės geografinė padėtis, gamtinės sąlygos lėmė ir savitą jos struktūrą. Straipsnyje aptariami trinario gyvenvietės branduolio formavimosi ypatumai; gyvenvietės architektūros elementai. Remiantis natūros tyrimų duomenimis, užfiksuotais 1990–1992 m., pristatomas išlikęs Plaškių architektūros paveldas bei jo dabartinė būklė.Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Plaškiai; Architektūros ir ubranistikos vertybės.

ENThe article studies evolution of Plaškiai, a unique settlement of Klaipėda region, and its architectural as well as urban heritage. This used to be a significant trade and servicing centre in the past. It has been little studied so far. Researches are impeded by the lack of archival materials and several decades of indifferent attitude towards studies and care of unique settlements in the country during the Soviet times. The article sums up information published earlier and analyses cartographical material in order to reconstruct hypothetically important traits of evolution of Plaškiai. It is thought that the evolution of Plaškiai primarily was determined by natural factors and only later economic factors adjusted it. Geographical situation of the settlement and natural conditions also determined its unique structure. The article discusses characteristics of formation of a three-component core of the settlement, elements of the settlement’s architecture. Basing on physical investigation data recorded in 1990–1992, the remaining architectural heritage of Plaškiai and its present condition is presented.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7857
Updated:
2018-12-17 10:41:40
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: