Klaipėdos krašto kompozitorių bažnytinės katalikiškos muzikos kūriniai (1923-1939)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto kompozitorių bažnytinės katalikiškos muzikos kūriniai (1923-1939)
Alternative Title:
Church catholic music compositions by composers of Klaipeda region in the period of 1923-1939
In the Journal:
Soter . 2002, 8 (36), p. 157-171
:
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė . Klai
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bažnytinė muzika; Evangeliškoji kultūra; J. Bertulis; J. Gaubas; J. Žilevičius; J.Bertulis; J.Gaubas; J.Žilevičius; Katalikiškoji kultūra; Klaipėdos kraštas; Kompozitorius; Kūryba; Mažoji Lietuva; S. Šimkus; S.Šimkus
EN
Catholic culture; Church music; Composer; Creative work; Evangelic culture; Evangelical culture; J. Bertulis; J. Gaubas; J. Žilevičius; J.Bertulis; J.Gaubas; J.Žilevičius; Klaipeda region; Klaipėda region; Lithuania Minor; S. Šimkus; S.Šimkus
Summary / Abstract:

LTPo Pirmojo pasaulinio karo, pakitus politinėms sąlygoms, Klaipėdos kraštui tapus autonomiška Lietuvos valstybės dalimi, pasikeitė ir socialinio, kultūrinio, religinio bei muzikinio gyvenimo būklė. Ženkliai pagausėjo lietuviškoji krašto visuomenė. Pasipildžiusi iš Didžiosios Lietuvos atvykusiais gyventojais, daugiausia katalikais, ji ėmė plėtoti vis aktyvesnę kultūrinę veiklą, steigti naujas švietimo, kultūros įstaigas, giedotojų draugijas, organizuoti chorus. Atsiriboję nuo visuotinai paplitusios liuteroniškosios tradicijos, Mažosios Lietuvos lietuviai katalikai savo parapijų bažnyčiose apeigų metu giedojo senąsias katalikiškas giesmes, kurių, deja, lietuvių kalba tuomet turėjo nedaug. O ir jų dauguma buvo paženklintos šimtmečiais Didžiojoje Lietuvoje skiepijama lenkiška ir rusiška dvasia. Todėl Mažosios Lietuvos katalikai net XIX a. pabaigoje turėjo tenkintis daugiausia tik iš lūpų į lūpas perduodamų bažnytinių giesmių žodžiais ir melodijomis. Straipsnyje aptariama katalikiškų bendruomenių padėtis Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte, katalikiškos muzikos apraiškos šio krašto bažnyčiose. Tiriamos ir analizuojamos Klaipėdos krašte gyvenusių (1923-1939) kompozitorių profesionalų (S. Šimkaus, J. Žilevičiaus, J. Gaubo, J. Bertulio ir kt.) katalikiškos bažnytinės muzikos kompozicijos. Įvertinama jų svarba krašto religiniame, kultūriniame gyvenime bei lietuviškumo puoselėjimo plotmėje.

ENIn the article the author discusses the position of catholic communities in Lithuania Minor and Klaipeda region, and also the position of catholic music in the churches of this region. Besides, the author analyzes catholic church music compositions by professional composers St. Šimkus, J. Žilevičius, J. Gaubas, J. Bertulis and others, who lived in Klaipeda region in the period of 1923-1939 and evaluates the significance of the compositions in religious and cultural life of the region [text from author]

ISSN:
1392-7450, 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33596
Updated:
2018-12-17 11:02:57
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: