Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinių epigrafų metrikos duomenų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinių epigrafų metrikos duomenų analizė
Alternative Title:
Epigraphes of Klaipėda region Evangelico-Lutheran cemeteries: analysis of metrical data
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 89-122. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Keywords:
LT
Epigrafas; Evangelikų liuteronų kapinės; Kiekybinė analizė; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Metrika.
EN
Epigraph; Evangelical Lutheran cemeteries; Klaipėda Region; Qualitative analysis; Register.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinių epigrafai yra labai turtingi informacijos. Jų metrikose pateikiami išsamūs duomenys apie palaidotąjį asmenį: pilnos gimimo ir mirties datos, vardai, pavardės, ištekėjusių moterų nurodoma mergautinė pavardė; kartais nurodoma kilmės vieta ar net socialinis-profesinis statusas. Be metrikos duomenų, epigrafuose randama ir palydimųjų bei sakralinių tekstų, skirtų mirusiajam. Senosios Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinės labai nukentėjo per XX amžiaus joms nepalankius istorinius ir politinius įvykius. Didesnė dalis paminklų ir kryžių yra visiškai arba neatkuriamai sunaikinti. Visam laikui prarasta nepakartojama informacija apie gyvenusius Krašte žmones. Autorė savo straipsnyje analizuoja epigrafuose išlikusią metriką: palaidotųjų pasiskirstymą pagal lytį ir amžių, aukštą kūdikių/vaikų mirtingumą ir kita. [Iš leidinio]

ENThe epigraphs of the Evangelical Lutheran cemeteries of Klaipėda provide rich information. They present exhaustive data on the buried person: full dates of their births and deaths, names, surnames, and maiden names of married women; sometimes even the place of origin or the social-professional status is indicated. Beside the personal data, the epigraphs contain farewell or sacred texts addressed to the dead. The ethnic Evangelical Lutheran cemeteries in Klaipėda Region significantly suffered during the historical and political events unfavourable for them. The majority of tombstones and crosses were totally destroyed and can not be reconstructed. Unique information about the population of the Region was lost forever. In the article, the author analyzes the data presented in epigraphs: the distribution of the dead by gender and age, high infant/ children mortality rates, and other. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45008
Updated:
2018-12-17 13:26:15
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: