Klaipėdos krašto evangelikų bažnytinių organizacijų vaidmuo ugdant lietuvninkų tautinę savimonę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto evangelikų bažnytinių organizacijų vaidmuo ugdant lietuvninkų tautinę savimonę
Alternative Title:
Role of Klaipėda region evangelican church organizations in the building of national self-awareness of the lietuvninkai
In the Journal:
Res humanitariae. 2007, t. 1, p. 15-29
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Evangelikų bažnučia; Evangelikų bažnyčia; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lietuvininkai; Savimonė; Tautinė; Tautinė savimonė; , Region of Klaipėda; Evangelical Church; Lietuvininkai; Lietuvininkai (Prussian lithunians); National identity; Region of Klaipėda.
Keywords:
LT
20 amžius; Evangelikai / Evangelicals; Lietuvininkai; Paveldas / Heritage; Savimonė; Tautinė; Tautinė savimonė.
EN
, Region of Klaipėda; Evangelical Church; Lietuvininkai (Prussian lithunians); National identity; Region of Klaipėda.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami teigiami ir neigiami veiksniai, formavę išskirtinę Klaipėdos krašto lietuvininkų tautinę savimonę. Ypatingas dėmesys skiriamas šiame krašte vyravusiai Prūsijos evangelikų bažnyčiai, kuri ir lėmė dvasinį bei kultūrinį paveldą, skirtingą nuo Didžiosios Lietuvos lietuvių. Religinis gyvenimas XIX a. pabaigos — XX a. pradžios lietuvininkui buvo neabejotinai labai svarbus, todėl straipsnyje keliama užduotis išsiaiškinti Bažnyčios ir jos organizacijų įtaką lietuvininkų tautinės savimonės formavimosi procesui. [Iš leidinio]

ENAn author analyzes positive and negative factors that could make an influence on separate national identity of lietuvininkai. The main focus of this research is on Prussian Evangelical Church that dominated in Klaipėda (Memel) region. In outcome, because of that connection, lietuvininkai managed to develop different cultural and spiritual heritage from other Lithuanians. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20469
Updated:
2019-11-09 10:57:32
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: