Friedricho Selle's prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Friedricho Selle's prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2012, t. 14, p. 129-154
Keywords:
LT
Friedrichas Selle; Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia).
Summary / Abstract:

LTRankraštinis žodynas Clavis Germanico-Lithvana (po 1680 metų; toliau – C) iš kitų XVII-XVIII a. Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų išsiskiria ne tik teksto daugiasluoksniškumu šaltinių, rengimo etapų atžvilgiu, bet ir kitų asmenų prierašų gausa. Straipsnyje siekiama įrodyti, kad kai kurie C prierašai priskirtini Tilžės bažnytinės apskrities vyresniajam kunigui Friedrichui Selle’i (1658-1710). Prierašų grupės autorystė atskleista palyginus juos su Selle’s autografais, rastais Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne. Selle’s plunksnai neabejotinai priskirtini šeši lietuviški ir vokiški iliustraciniai sakiniai (iš viso 22 lietuviški ir 29 vokiški žodžiai, arba atitinkamai 34 ir 44 žodžių formos), įrašyti penkiuose žodyno straipsniuose prie lemų Außwendig lernen, Durffen, Gebuhren, Kommen ir Pflaſter. Galimas dalykas, kad Selle įrašė dar ir tris lietuviškus atitikmenis. Prierašai liudija, kad žodyno rankraštį Selle ne tik skaitė ar juo naudojosi, bet ir analizavo bei bandė pildyti. Galbūt įrašydamas papildymų stengėsi atlikti recenzento pareigą, o galbūt šie prierašai – tik asmeninės pastabos. Žodyną Selle’i, kaip visos Tilžės bažnytinės apskrities vadovui ir provincijos mokyklos inspektoriui, galėjo būti įteikęs pats C sudarytojas įvertinti. Kita vertus, rankraštis, kartu su jo sudarytojui priklausiusiu Kleino giesmynu, galėjo būti padovanotas Joneikiškės kunigo Georgo Heinricho Elbingerio. Neabejotina tik, kad Selle’s prierašai į C įrašyti tarp 1687 ir 1710 metų Tilžėje. Taigi Selle – vienas iš pirmųjų šio rankraščio skaitytojų ar / ir savininkų.Reikšminiai žodžiai: Friedrichas Selle; Clavis Germanico-Lithvana; Friedrich Selle; Clavis Germanico-Lithvana.

ENManuscript dictionary Clavis Germanico-Lithvana (after 1680; hereinafter – C) is distinguished from other manuscript dictionaries of Lithuania Minor of 17th–18th c. not only by the multilayered text in terms of sources and stages of compilation, but also by the abundance of the insertions of other persons. The article seeks to demonstrate that some C insertions are attributable to senior priest Friedrich Selle (1658–1710) of Tilsit church county. The authorship of a group of inscriptions was revealed by comparing them to Selle’s authographs found in the Prussian Cultural Heritage Secret State Archives in Berlin. Six Lithuanian and German illustrative sentences (in total, 22 Lithuanian and 29 German words) written in five entries of the dictionary under the lemmas Außwendig lernen, Durffen, Gebuhren, Kommen and Pflaſter are undoubtedly attributable to Selle’s quill. It is possible tha Selle has also written in three Lithuanian equivalents. The inscriptions testify that Selle not only read and used the manuscript of the dictionary, but also analysed and tried to supplement it. Maybe by adding inscriptions he tried to fulful the duty of a reviewer or maybe the inscriptions are simply personal notes. The dictionary could have been given to Selle as the head of Tilsit church county and the inspector of the province school for evaluation by the compiler of C himself. On the other hand, the manuscript along with the hymnal of the same compiler Klein could have been given as a present by Georg Heinrich Elbinger, the priest of Joneikiškė. What is beyond doubt is that Selle’s inscriptions in C were made between 1687 and 1710 in Tilsit. Thus, Selle was one of the first readers and/or owners of this manuscript.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44965
Updated:
2018-12-17 13:26:08
Metrics:
Views: 35    Downloads: 1
Export: