Mažosios Lietuvos lietuviškų giesmynų rinkinys Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos lietuviškų giesmynų rinkinys Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje
Alternative Title:
Collection of Lithuanian hymnals of Lithuania Minor in Kaunas country public library
In the Journal:
Knygotyra. 2009, t. 52, p. 145-162
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Knygos / Books; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde saugomas Mažosios Lietuvos giesmynų rinkinys. Straipsnio tikslas - ištirti rinkinio repertuaro sudėtį, įvertinti turimus egzempliorius ir jų savybes, nustatyti šios fondo dalies vertę Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos istorijos bei nacionalinės bibliografijos kontekste, numatyti šio paveldo išsaugojimo ir sklaidos priemones. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad aptariamame rinkinyje yra saugomi 142 pavadinimų 275 giesmynų egzemplioriai, kurie kartu su kitais religinio turinio leidiniais surišti konvoliutuose į 138 įrišimo vienetus. Rinkinio dydis - 34,7 proc. viso 1808-1936 m. išleistų giesmynų skaičiaus. Rinkinyje yra 4 unikumai, 11 retenybių, o dvi iš jų yra tik KAVB, ypač retų - 15. Dėl nedidelio išlikusių egzempliorių skaičiaus daugumą rinkinio giesmynų galima vadinti retais leidiniais. Surasta nemažai knygos ženklų - jais pažymėta 54 proc. rinkinio knygų. Didžiają dalį proveniencijų sudaro nuosavybės įrašai (58), knygrišių reklamos ženklai (14), antspaudai (10), superekslibrisai (9), ekslibrisas (1), marginalijos (17). Proveniencijose pavyko užfiksuoti 73 asmenvardžius, nustatyti ekslibriso, 7 superekslibrisų ir kai kurių įrišimų autorius. Apibendrinant galima teigti, kad KAVB giesmynų rinkinys yra svarbi Mažosios Lietuvos spaudos ir kultūros paveldo dalis, vertinga dėl jame esančių retų leidinių, dėl išlikusių autentiškų Mažosios Lietuvos knygrišių įrišimų ir superekslibrisų, marginalijų ir proveniencijų, atskleidžiančių XIX-XX a. pradžios šio krašto knygos kultūrą.Reikšminiai žodžiai: Nacionalinė bibliografija; Mažoji Lietuva; Knygos istorija; Spaudos paveldas; Evangelikų liuteronų giesmynai; Knygų įrišimai; Knygos ženklai; Proveniencijos.; National bibliography; Lithuania Minor; Book history; Evangelical Lutheran Church; Mažosios Lietuvos knygos istorija; Hymnals; Book bindings; Book signs; Provenance; The book Lithuanian Minor History; Heritage Press; Evangelical lutheran hymnal; Book bindings; Book marks.

ENThe Kaunas Country Public Library preserves a collection of Lithuanian hymnals published in Lithuania Minor in the years 1850-1936. The collection consists of 142 hymnals which make 34.7% of the hymnals published in the years 1808-1936. It contains rare editions: 4 uniques, 11 curios, 15 especially rare hymnals. An important part of the cultural heritage of the books that reflect the manners and religious practices of people in this region is binding of hymnals, super-ex-libris and provenances. Wafers, stamps and vignettes - promotional marks of book binders - allow identifying the authors of hymnals and super-ex-librises; 74 books are signed with various marks. There are 73 personal names among the marks of the hymnal collection. The major part of the provenances consists of marks of property (58), promotional marks of book binders (14), stamps (10), superexlibrises (9), exlibrises (1) and marginalia (17). The books of Lithuania Minor are rare because of the historical and political circumstances of the region, a decay of low-quality paper used in the 19th and the first part of the 20th century, and small book editions. Due to the small number of extant copies and the provenances they contain, the collection is an important part of Lithuania Minor printing and cultural heritage, which complements Lithuanian national bibliography. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21271
Updated:
2018-12-17 12:28:19
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: