Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynų "Wissokies Naujes Giesmes arba Ewangeliszki Psalmai"(1817) ir "Maʒos Giesmju Knygeles" (1819) sąsajos su Frantzo Alberto Schultzo giesmynu "Kern Alter und Neuer geiſtreicher Lieder, Als der Ʒweyte Theil

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynų "Wissokies Naujes Giesmes arba Ewangeliszki Psalmai"(1817) ir "Maʒos Giesmju Knygeles" (1819) sąsajos su Frantzo Alberto Schultzo giesmynu "Kern Alter und Neuer geiſtreicher Lieder, Als der Ʒweyte Theil
Alternative Title:
Relation of Kristijonas Endrikis Mertikaitis's hymn books "Wissokies naujes giesmes arba ewangeliszki psalmai" (1817) and "Maʒos giesmju knygeles" (1819) to Frantz Albert Schultz's hymnbook "Kern Alter und Neuer geistreicher Lieder, Als der Ʒweyte Theil"
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2009, t. 11, p. 189-204
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kristijonas Endrikis Mertikaitis; Giesmynas; Giesmė; Frantz Albert Schulty; Pietizmas; Kristijonas Endrikis Mertikaitis; The hymn book; Hymn; Frantz Albert Schultz; Pietismus; Literatūros istorija; Mažosios Lietuvos literatūra; Giesmynai; Giesmės; Frantz Albert Schultz; History of literature; Textual scholarship; Literature of Lithuania Minor; Hymn books; Hymns.
Keywords:
LT
Frantz Albert Schulty; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Kristijonas Endrikis Mertikaitis; Literatūros istorija; Mažosios Lietuvos literatūra; Pietizmas / Pietism.
EN
Frantz Albert Schultz; hymn book; History of literature; Literature of Lithuania Minor; Pietismus; Textual scholarship.
Summary / Abstract:

LTSurinkimininkų giesmyną sudarė pasaulietis pamokslininkas Kristijonas Endrikis Mertikaitis ir savo lėšomis išspausdino 1800 metais Karaliaučiuje. Antrasis leidimas, susidedantis iš 147 giesmių, išėjo 1817 metais Tilžėje. 1819 m. antrą kartą išleistas Mertikaičio giesmių rinkinėlis "Maʒos Giesmju Knygeles". Šis surinkimininkų giesmynėlis atskiru skyreliu buvo įtrauktas į 1825 metų leidimą ir kartojamas visuose vėlesniuose leidimuose (iki 1920-ųjų). Giesmynuose prie 21 giesmės išspausdinta įrašų nurodyta, kad giesmės verstos iš „iβ D. Sʒulca Knygu". Lyginamoji vertimų ir originalų, Biblijos citatų, melodijų nuorodų analizė leidžia teigti, kad vertėjai, versdami giesmes į lietuvių kalbą, rėmėsi žinomo Karaliaučiaus teologijos profesoriaus, pietisto Frantzo Alberto Schultzo 1752 metų giesmynu "Kern Alter und Neuer geiftreicher Lieder, Als der ʒweyte Theil" arba kitu analogišku jo leidimu. Prie vienos giesmės "Kas tai Sʒirdʒe nor iβitirti" klaidingai nurodyta, kad versta iš Schultzo giesmyno - iš tiesų jos originalas yra Georgo Friedricho Rogallio giesmynuose. Šulco pavardė XV111 amžiaus Prūsijos Karalystėje buvo labai dažna, rašoma labai įvairiai: Schulz, Schulze, Scholz, Scholze, Schultz, Schultze, Scholtz, Scholtze ir t. t. Vokiečių enciklopedijose gausu tokią pavardę turinčių religinių knygų sudarytojų, spaustuvininkų ir kt. Straipsnio tikslas - išsiaiškinti, kuris Šulcas minimas Mertikaičio giesmynuose ir kokiu jo veikalu remtasi, kitaip tariant, siekiama nustatyti vieną iš Mertikaičio giesmynų originalų, iš kurio vertėjai vertė giesmes į lietuvių kalbą10.

ENBoth the hymn book Wiffokies Naujes Giefmes arba Ewangelißki Pfalmai by Kristijonas Endrikis Mertikaitis of 1817 and a smaller version of the hymnal Majos Giefmju Knygeles of 1819 presumably compiled by the same author contain inscriptions before 21 hymns noting that they have been translated into Lithuanian from "D. Sjulca" books. In 1825 and in later editions the hymns have been repeatedly included in the hymn book Visokios naujos giesmės ir evangeliški psalmai. t h e year 1739 saw the publication of the hymn book Kern Alter und Neuer geiftreicher Lieder, Als der Sweyte Theil compiled by Frantz Albert Schultz, a Pietist and a prominent professor of the University of Königsberg [Karaliaučius] (Johann Heinrich Hartung Printing House, Königsberg [Karaliaučius]). Later, in 1752, a new revised edition of the same hymn book by Schultz with some new hymns added was released in the same printing house. A comparative analysis of Lithuanian translations and German originals, Biblical quotations and references to melodies has shown that the translators of hymns into Lithuanian had referred to the hymn book by Schultz of 1752 or a similar edition rather than the version of 1739. t h e analysis is based on the version of the hymn book kept in Halle, St Mary's Library (Marienbibliothek), and the version of 1752 kept in Hildesheim, the Library of St Michael's Monastery (Bibliothek des Michaelisklosters). [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22258
Updated:
2018-12-17 12:31:14
Metrics:
Views: 37    Downloads: 7
Export: