13 naujai surastų Prūsijos valdžios įsakų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
13 naujai surastų Prūsijos valdžios įsakų
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2011, t. 13, p. 149-212
Keywords:
LT
Kasdienis gyvenimas; Kultūrinis kalbinis paveldas; Kultūros paveldas; Lietuvninkai; Prūsijos valdžios lietuviški įsakai; Prūsų valdžios įsakai lietuvių kalba; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; XVIII a. Prūsijos karalystė.
EN
18th-century Kingdom of Prussia; Cultural Heritage: the Prussian government ordered the Lithuanian language; Cultural heritage of language; Everyday Life; Lithuanian decrees by Prussian authorities; Lithuanians; XVIII-XIX centuries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojama 12 Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje ir vienas Lenkijos valstybiniame archyve Olštyne naujai surastas lietuviškas įsakas. Du iš publikuojamų įsakų – 1738 metų rugsėjo 30 dienos ir 1740 metų vasario 2 dienos – buvo aprašyti pagal šaltinius, apie vieną – 1740 metų sausio 10 dienos – buvo žinota iš Kurto Forstreuterio straipsnio. Kiti devyni įsakai yra naujai rasti. Visi publikuojami įsakai yra išleisti XVIII amžiuje. Didžiosios dalies įsakų (išskyrus tris, verstus Jono Braškio) vertimo autorystė gali būti tik spėjama. Iš publikuojamų įsakų du yra susiję su Prūsijos valdžios XVIII amžiuje vykdyta krašto kolonizacija. Atrasta 1721 metų „Karališka Gromata“ yra anksčiausias iš žinomų tokio pobūdžio spaudinių. Trys naujai atrasti druskos prekybos monopolį įtvirtinantys ediktai svariai papildo du iki šiol žinotus įsakus šia tema. Du įsakai, skirti vaško kokybės kontrolei, yra kol kas vieninteliai žinomi įsakai šia tema, be kita ko, parodantys Prūsijos valdžios pastangas kontroliuoti ir kai kurių kitų praduodamų produktų kokybę. 1728 metų ediktas dėl rugių pirkimo kol kas yra vienintelis žinomas tokio pobūdžio įsakas. Lenkijos valstybės archyve Olštyne surastas įsakas įsiterpia į gausią miškų apsaugai skirtų įsakų grupę. 1729 metų birželio 8 dienos „Karališka Gromata“ priklauso pirklių veiklą reglamentuojančių įsakų grupei. Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje surasti trys karinę prievolę liečiantys įsakai. Vienas iš šių įsakų – 1730 metų rugsėjo 15 dienos „Gromata“ - yra ankstyviausia žinoma dezertyrų gaudymo instrukcija.

ENThe paper publishes 12 Lithuanian decrees from the Warsaw National Library and one Lithuanian decree newly found in the Polish State Archives in Olsztyn. Two of the published decrees dated 30 September 1738 and 2 February 1740 were described according to sources, and information about one decree dated 10 January 1740 was found in the article of Kurt Forstreuter. Other decrees were newly found. They all were published in the 18th c. The copyright of translation of the majority of them (except for three translated by Jonas Braškys) might only be supposed. Two decrees are related to the colonisation of the land performed by Prussian authorities in the 18th c. “Karališka Gromata” [Royal Letter] of 1721 is the earliest of the known printings of this type. Three newly found edicts establishing the salt trade monopoly significantly supplement two so far known decrees on this topic. Two decrees on the control of wax quality are the only known decrees on this topic, which demonstrate the efforts of Prussian authorities to control the quality of certain other traded products. The 1728 edict on the purchase of rye is so far the only known decree of this type. The decree from the Polish State Archives in Olsztyn is attributed to the large group of decrees on forest protection. “Karališka Gromata” dated 8 June 1729 belongs to the group of decrees governing merchants’ activities. Three decrees on military service were found in the Warsaw National Library. One of these decrees, “Gromata” [Letter] of 15 September 1730, is the earliest known instruction of catching deserters.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36389
Updated:
2020-04-14 13:13:25
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: