Strategy research in Lithuania with respect to actualities in the field

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Strategy research in Lithuania with respect to actualities in the field
Alternative Title:
Strategijų tyrimai Lietuvoje šios mokslo šakos aktualijų fone
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 35-47
Summary / Abstract:

LTPateikiama Lietuvos mokslo leidiniuose publikuotų straipsnių ir apgintų disertacijų strategine tematika apžvalga. Kiekybinė mokslo žurnaluose atspausdintų straipsnių analizė rodo jų skaičiaus didėjimą: nuo vieno (1993 metais) iki 24 (2002 metais). Per dešimtmetį vienam mokslo žurnalo numeriui vidutiniškai teko 0,77straipsnio, o pastaruoju metu šis skaičius viršija 1,0. Atlikta apžvalga parodė, kad publikacijos strateginio valdymo temomis neretai yra atsitiktinės. Strategijų tyrimai nėra nuosekliai plėtojami. Nustatyta, kad daugiau nei du trečdaliai straipsnių yra teoriniai (konceptualūs). Pagal tematiką straipsniai suskirstyti į keturias grupes: strateginis valdymas (bendrai), funkcinių veiklos sričių strateginis valdymas, strateginis valdymas valstybės lygmenyje ir viešajame administravime; atskirų pramonės šakų ir įmonių strateginis valdymas. Aptariamos strateginio valdymo srities tyrimų kryptys ir aktualijos. Strategija, kaip vidinių ir išorinių ryšių portfelis, gali būti realizuota per daugiavienetinės organizacijos, veikiančios daugelyje rinkų, organizacinę struktūrą, todėl pristatomi tyrimai ir šioje srityje. Aptariamas geografinės verslo vietos ir erdvės klausimas strateginio valdymo kontekste.

ENThere has ever been considerable interest in strategic management from managers, consultants and academies since the offspring of the discipline. In Lithuania the word "strategy" as a management concept has appeared in the late 1990. Since then, both the academic, and the business for have taken on the subject for deeper insights and analysis. The paper presents a survey of scientific publications on strategic management-related topics that appeared in Lithuania during the last ten years. Some latest developments in strategic management in foreign academic press are being explored. The propositions for Lithuanian scientists on further developments of strategy research are brought forward in the light of the presented advanced approaches. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9732
Updated:
2016-08-26 15:09:09
Metrics:
Views: 34    Downloads: 10
Export: