Užsienio prekybos atsiskaitymų inovacijų strategija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio prekybos atsiskaitymų inovacijų strategija: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
125, 13 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTAtsiskaitymai yra vienas svarbiausių sėkmingo užsienio prekybos sandorio veiksnių - prekybinės operacijos pelningumas ir rizikingumas tiesiogiai priklauso nuo pasirinkto užsienio prekybos atsiskaitymų metodo ir su juo susijusių finansinių instrumentų naudojimo. Pagrindinis darbo tikslas - išnagrinėti užsienio prekybos atsiskaitymų plėtros tendencijas ir su atsiskaitymais susijusias problemas, atrinkti tinkamiausius problemų sprendimo būdus bei pasiūlyti galimas inovacijas užsienio prekybos atsiskaitymams plėtoti. Pagrindiniai mokslinio tyrimo rezultatai: patobulinti užsienio prekybos atsiskaitymų teoriniai pagrindai; darbe atlikti novatoriški naujas teorines prielaidas patvirtinantys įmonių finansinių rodiklių empiriniai tyrimai; pasiūlytas originalus užsienio prekybos atsiskaitymo sąlygų pasirinkimo modelis, bei pateiktas atsiskaitymų sąlygų įvertinimas. Disertacijoje pasiūlytos ir sukurtos užsienio prekybos atsiskaitymų trūkumų mažinimo priemonės, kurios padės užtikrinti atsiskaitymų saugumą, padidinti prekybinės operacijos pelningumą, geriau valdyti įmonės pinigų srautus, efektyviau ir greičiau užbaigti prekybinės operacijos ciklą, padidinti prekybos apimtis, taip pat ir eksporto patrauklumą. Suformuluotas ekonomiškai efektyvaus atsiskaitymų metodo pasirinkimo modelis leis ūkio subjektams pasirinkti ir racionaliai įvertinti atsiskaitymo sąlygas. Sukurta akredityvo ir dokumentų inkasavimo, vykdomų elektroniniu būdu, koncepcija, akumuliavusi ekonomikos, bankininkystės ir informacinių technologijų žinias bei patirtį padės užtikrinti tolesnį šių atsiskaitymo metodų diegimą bei plėtrą.

ENPayment is one of the main factors of successful foreign trade transaction; profitability and risk of trade operation directly relates to foreign payment method chosen and financial instruments used for it. The main objective of the research is to analyse foreign payment tendencies and problems, chose the most appropriate problem solving methods, and suggest possible innovations in the area of foreign payments. The main results of this scientific research are the following: this work has improved theoretical basement in the area of foreign payments, presented empirical research of corporate financial performance indicators grounding the innovative theoretical assumptions, suggested original model of choosing foreign payment conditions, and delivered the evaluation of payment conditions. The thesis suggests and works out an instrument for minimizing shortcomings of foreign payments, which will guarantee the safety of payment, help to increase the profitability of foreign trade operation, better manage corporate financial flows, finish the cycle of trade operation more efficiently and quickly, increase trade amounts, and make exporting more attractive. The thesis forms the conception of electronic Letters of Credit and Documentary Incaso, which accumulates economic, banking and IT knowledge and experience and will be helpful for implementation and further development of such payment methods.

Related Publications:
Strategy research in Lithuania with respect to actualities in the field / Zita Monkevičienė, Egidijus Rybakovas, Inga Uus. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 35-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10744
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 8
Export: